Kjell Haglund

Är det här ditt liv?

ÄR DET HÄR DITT LIV?

Eftersom du har lärt dig att inte agera efter vad ditt sanna jag tycker, så följer du bara med och rättar in dig i ledet och lever efter dina livslögner samt din inlärda anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv förenligt med ditt livsmönster för att hela tiden befinna dig i din inre trygghetszon, som i sin tur innebär att du hela livet lever utifrån de krav och förväntningar som din sociala omgivning har, då de förväntar sig att du ska leva vara och agera på ett visst sätt du lever nästan aldrig utifrån vad som känns rätt för dig.

Du kan inte se vilken du egentligen är, du kan inte se att du inte är fri, att bara vara dig själv är det som du fruktar mest av allt. Du sätter på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och för att ingå i den sociala gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig så följer du bara med och rättar in dig i ledet.

Genom att spela dessa olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande.

Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara.

Vilka krav och förväntningar har du på dig ?
• Från dig själv.
• Från dina barn.
• Från din man / hustru.
• Från hela din familj.
• Från far och mor samt syskon.
• Från din arbetsgivare.
• Från dina arbetskompisar.
• Från vänner och kompisar.
• Från hela samhället.

Du utsätts varje vaken minut för ett enormt livsbrus genom tidningar, radio, TV, reklam, familjen, vänner, arbetskompisar eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar som talar om för dig hur du ska vara, se ut, agera, prestera, göra samt vilka saker och prylar du ska ha. Du har svårt att värja dig för allt livsbrus.Vilket innebär att du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga.

Detta i sin tur innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Den du är bestäms av vad du har, gör samt presterar inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam, rationellt tänkande. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara.

Du har även vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra, utifrån din anpassningsförmåga går därför hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Där allt handlar om att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet istället för att du försöker ta reda på hur du vill leva ditt liv och vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för dig.

Detta är dock en krass mening med livet därför är det är viktigt att hitta tillbaka till oss själva som «human beings» snarare än som «human buyings». Vår levnadsmyt säger att «mer och nyare» är bättre. Vi har blivit «human buyings» och «human doings» istället för «human beings». Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare «prylar» Även i nationalekonomin finns det en version av «mer och nyare» är bättre, som lyder
«tillväxt är bra». I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Vi är nu inne i den klassista motståndsfasen som kallas förnekelse vi behöver inte ändra oss utan ny teknik kommer att rädda oss.

Att vara som alla andra är det viktigaste i livet, hela vår personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker att anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion, Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras «framgång». Du frågar dem inte om de är tillfreds med livet och om de lever efter vad som känns rätt för dom eller efter sitt inre sanna jags intentioner, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har.

Parallellt med rasism och sexism har vårt samhälle en form av kastsystem Det är inte bara Indien som har ett kastsystem för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in, vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny, någon väljer bankman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stil kolumnen Volvo från bil kolumnen etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval.

Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete, utan också hela vår personlig het genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid vi behöver jobba för att «synas» etc. Om du är bankpersonal så har du nog absorberat ett stort antal attityder om dig själv, efterhand som du har lärt dig arbetet.

Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa.
Det finns ingen man eller kvinna som är precis som
en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö,
erfarenheter och personlighet.

Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika, men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer men så sker sällan mest på grund av att det saknas resurser, därför behandlas alla elever lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de passar in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda.

Men det går inre att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som om vi tycker så, men bakom döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i sammanhanget.

Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden, och då är det svårt att relatera till något eget värde överhuvudtaget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens kan förverkliga våra egna?

Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel. Som går ut på att i mesta möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala omgivning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med.

För att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester samt gått på den eller den utbildningen.

Därför försöker vi att haka på alla kollektiva «livslögner» Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar. Detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är, vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på varje Sekund, minut, timme, dag, vecka, månad och år är lika vi inte vet vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse, vår inre trygghetszon och där agerar vi genom:

 • Att inte leva i nuet
 • Lågt egenvärde
 • Oklara syften
 • Inre & Yttre Obalans
 • Passiva Beslut Val & Handlingar
 • Passiv inställning
 • Låg livsenergi
 • Din anpassningsförmåga
 • Låg självkänsla
 • Svagt Självförtroende
 • Passivt beteende
 • Passiva känslor
 • Dina livslögner
 • Fel andning
 • Alla måsten Bör & Ska
 • Oklara Syften &mål
 • Egna & Andras Krav & Förväntningar
 • Passiva tankar
 • Vårt Ego
 • Anpassningsförmåga, Slentrian, Vanor Skygglappar,
 • Önsketänkande Bortförklaringar, Trygghetsbehov.
 • Livsbruset som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera

Dina Livslögner

DINA LIVSLÖGNER

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.

Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar
och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghetszon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt
integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet,
då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: «Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?» Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: «Finns det något jag kan göra åt det?» Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.

Skapandet av en livssanning
Vi har gjort • ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.
• Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.
• Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till
konsekvenserna.
• Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.
• Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.

De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan
• Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi
vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring.
• Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom
vi har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och
säga ifrån.
• Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi
har en mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart
vi «är på väg».
45

VIKTIG FRÅGESTÄLLNING
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER

Gäller den här livslögnen eller inte?
Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv.
Det är du som avgör vad som ger inre styrka
och vad som får dig att tappa modet.
Tron har en väldig kraft
Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det
är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer
dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi
och stärker din tro på dig själv och på framtiden

Ställ följande frågor till dig själv:
Är du medveten om vilka livslögner
som verkar styrande för dig?
Är du bra på att utveckla medvetna livslögner?
Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har?
I vilken grad försöker du anpassa
ditt liv till dina livslögner?
Hur upplever du sammanhanget mellan dina
livslögner och det du säger och gör?

Vems liv lever DU?

VEMS LIV LEVER DU?

Vi lever i ett informationssamhälle med högt tempo, snabba förändringar och mycket prylar. Vi utsätts för ett enormt livsbrus genom vår sociala omgivning, media, reklam, familjen, vänner, arbets eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar varje vaken minut får vi ett budskap som talar om för oss hur vi ska leva, vara och se ut och vilka saker och prylar du ska ha, detta styr och begränsar hela vårt liv till att vara en slavar och robotar under de krav och förväntningar som vårt samhälle byggt upp. Du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv bara utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv.

indecisive woman in her forties pouting with question marks

Den du är bestäms av vad du HAR, GÖR SAMT PRESTERAR inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam rationellt tänkande. Ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Där vi hela tiden bedöms utifrån vad vi presterar, gör och har. Vi “spelar olika roller” där vi är en marionetter som konsumerar oss till en identitet för att passa in inom vårt samhälles ramar och inte sticka ut, för då blir vi inte accepterade, vi måste köpa och ha vissa prylar annars hamnar vi utanför den sociala gemenskapen som är uppbyggd på konsumtion. Vi vet inte vilka vi är möjligtvis vilka roller vi spelar. Den sociala omvärldens krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre omedvetet försöker vi att leva upp till vad vi tror andra förväntar sig av oss.

Genom att spela olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande. Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara. Därför sätter du på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och att ingå i gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig, du följer bara med och rättar in dig i ledet.

Därför är det svårt att hitta sig själv då vår identitet skapas genom det materiella, vad vi har för saker, vad vi gör samt var vi bor , vi har bara en påklistrad identitet. Vi “spelar olika roller” utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vilken roll vi spelar och vilken status vi har. Vi människor idag är egentligen inte levande utan vi lever bara efter vad våra arbetskamrater, kompisar, media, reklamen, samt vad all annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Vi lockas att ägna mer och mer uppmärksamhet åt denna yttre värld. Detta mår vi inte bra av. Vi har även ett grundläggande behov av att vända uppmärksamheten in mot oss själva, till vår inre värld.

Men det är svårt då du har vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra, därför går hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Och i den andan går hela ditt liv ut på att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet istället för att försöka ta reda på vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för oss. Detta är dock inte en meningsfull livstillvaro där andra bestämmer hur du ska leva, vara och agera och där andra bestämmer vilken som är din identitet, “vem du är” därför är det är viktigt att hitta tillbaka till dig själv som “human being” snarare än som “human buying”.

Vårt samhälles levnadsmyt säger att “mer och nyare” är bättre”. Vi har blivit human buyings” och “human doings” istället för “human beings”. Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare “prylar” Även i nationalekonomin finns det en version av “mer och nyare” är bättre”, som lyder “tillväxt är bra”. I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Vi är nu inne i den klassista motståndsfasen som kallas förnekelse vi behöver inte ändra oss utan ny teknik kommer att rädda oss.
Att vara som alla andra är det viktigaste i livet, hela din personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker att anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion, Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras “framgång”. Du frågar dem inte om de är tillfreds med livet och om de lever enligt sina inre livssanningar, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har.

Parallellt med rasism och sexism har vårt samhälle en form av kastsystem Det är inte bara Indien som har ett kastsystem för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in, vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny, någon väljer brandman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stil kolumnen Volvo från bil kolumnen etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval.

Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete, utan också våra personligheter genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid man behöver jobba för att “synas” etc. Om du är bankpersonal så har du nog t ex absorberat ett antal attityder om dig själv, efterhand som du har lärt dig arbetet. Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa. Det finns ingen man eller kvinna som är precis som en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö, erfarenheter och personlighet.

Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika, men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer men så sker sällan mest på grund av att det saknas resurser, därför behandlas alla elever lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de passar in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda.

Men det går inre att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som om vi tycker så, men bakom döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i samman- hanget. Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden, och då är det svårt att relatera till något eget värde överhuvud- taget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens kan förverkliga våra egna?

Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel. Som går ut på att i mesta möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala om- givning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med. För att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester samt gått på den eller den utbildningen.

Barn och ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med vuxenvärlden. För att tillfredsställa de krav som deras sociala omgivning ställer på dem, eller de krav som de ställer på sig själva. Då de hela tiden blir värderade efter vad de gör, har och presterar i stället för den de är. Vi duger inte om vi inte har den och den saken eller gått den eller den utbildningen. Därför försöker vi att haka på alla kollektiva “livslögner” Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar.

Detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är, vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på varje Sekund, minut, timme, dag, vecka, månad och år är lika vi inte vet vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse, vår inre trygghetszon och där agerar vi genom:

Att inte leva i nuet, Passiva tankar, Passivt beteende, Lågt egenvärde, Svag självkänsla, Självförtroende Passiva känslor Oklara syften Passiva livslögner, Vad du tror på & inte tror på Alla måsten Bör & Ska Fel andning Inre & Yttre Obalans Passiva Beslut Val & Handlingar Passiv inställning Egna & Andras Krav & Förväntningar Efter ditt medvetna jag och Vänster Hjärnhalva Livsbruset som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera Anpassningsförmåga, Slentrian, Vanor Skygglappar, Önsketänkande Bortförklaringar, Trygghetsbehov.

Livsmönstret eller din trygghetszonen är en återvändsgränd den leder till att du fastnar och håller fast dina rädslor, blockeringar, problem, du blir maktlös, trött och uppgivnen, du skyller på allt och alla för din livssituation och du ser inga lösningar. Du fortsätter att göra som du alltid har gjort, du vet vad du har inte vad du får. Därför fortsätter du om, om och om igen, även fast resultatet blir lika varje gång ändrar du inte.

Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar, kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut. När du söker efter frihet och trygghet i symboler kan du aldrig hitta den, det är en illusion att söka frihet och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga, de kommer och går, detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag mot symboler slutar ofta detta med att du känner en stor tomhet inombords.

Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet det kända vad är det vi vet? Det vi vet är det förflutna ett fängelse av gamla betingelser i detta finns ingen utveckling, detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster, du förlorar flödet, kreativiteten, spontaniteten du blir till ett stelt mönster. Vi blir fångar i hjälplöshet, hopplöshet, världsliga behov, förtvivlan, dysterhet samt depression. Du agerar hela livet utifrån vad andra, tycker, tänker och känner. Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt& bekräftad. Detta innebär att du blir “objektsrefererande” att du påverkas av allt som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. Då du hela tiden söker efter godkännande från andra.

Du känner ett behov av att kontrollera och att ha makt, denna makt bygger på symbol, attribut såsom, titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. När du strävar efter pengar och makt för egots skull, spiller du energi på att jaga en illusion. När du söker kontroll och makt över andra slösar du bort energi.

Ditt livsmönster och din anpassningsförmåga gör det därför svårt att agera utifrån vem du är, du har bara en påklistrad fasad. Du vet inte vilken du egentligen är under fasaden, men det är enklare att bara följa med och befinna sig i centrifugen, och inte gå dina egna vägar för där tror du att du vet vem du är och vilken status du har. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa dig ett eget liv och inte bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du inte känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

När vi hela livet bedöms och söker och får bekräftelse genom det vi presterar, har och gör inte för den vi är. Känner vi en otillräcklighet om vi inte når upp till dessa sociala ramar, då kommer som ett brev på posten att vi blir mer och mer själsligt utarmade I takt med att vi människor starkare prioriterar rationellt tänkande, ekonomi och materiella ting blir våra inre behov försummade. Vi lever våra liv utifrån och in istället för inifrån och ut, det visar sig genom stress, utbrändhet, ångest och depression m.m.

Om detta inte sker så ställer vi in autopiloten och allt rullar bara på. Varje sekund, minut, timme, dag, vecka, månad samt år är lika utan att vi funderar över vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv, vilket liv vill vi egentligen leva och ställa oss frågorna: Vem är jag ? Vad innebär det att leva ? Vad lever jag egentligen för ? Vem vill jag vara ? Vem vill jag bli ? Vart är jag på väg ? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv eller är det någonting annat vi verkligen vill, det är den stora frågan. På frågan är vi är nöjda med vårt liv eller inte svarar 90 % att de inte är det, och då är frågan. Varför gör vi ingenting åt detta ? Men, det går inte säger de, då allt bara rullar på.

För att finna svaret måste du söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Du måste uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga: “Detta är du”. Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort, vem är du då i själva verket ? Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din roll och vilka saker som du omger dig med.

Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågade drömma om. Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer. Vi har tillgång till visdom och livserfarenhet från tre tusen religioner. Men ändå saknas något. Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och själen då står vi oss slätt.

Människan har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där man säkert vet vad det är som driver en, var vi kommer ifrån, vad man skulle vara beredd att dö för. Det gäller att komma till en insikt vad det innebär att leva, Vem man vill vara och Vad man verkligen vill göra och uppnå i sitt liv och sträva mot det. Därför måste du börja reflektera och komma till en insikt om hur du kan återta kontrollen över ditt liv och bromsa i tid så att du inte bara låter ditt liv rinna ut i sanden, detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att DU tänker på vad du verkligen vill göra, uppnå samt vara i ditt liv.

Vem är DU?

VEM ÄR DU ? DU HAR TROLIGTVIS FÖRLORAT DIN SJÄL! DITT SANNA JAG !  OCH BLIVIT ETT KONCEPT OCH EN PRODUKT ! EN KOPIA AV ALLA ANDRA !!

Är du den du vill vara? Lever du det liv du vill leva?
Gör du det du vill göra ?

NEJ, troligtvis så lever du hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghets zon i livet. Men tänk på att de människor som gett dig dina livslögner och anpassningsförmåga det vill säga de som har gett dig ditt livsmönster, de har agerat efter bästa förmåga och efter sin kunskap, erfarenhet.

Skapandet av dina livslögner

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa. Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghets- zon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet,
då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som
känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: “Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?” Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: “Finns det något jag kan göra åt det?” Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna
leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.

Skapandet av en livssanning

· Vi har gjort ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.
· Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.
· Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till konsekvenserna.
· Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.
· Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.

De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan
· Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi
vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring.
· Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom vi
har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och säga ifrån.
· Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi har en
mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart vi “är på väg”.

Viktig frågeställning
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER
Gäller den här livslögnen eller inte?

Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv. Det är du som avgör vad som ger inre styrka och vad som får dig att tappa modet. Tron har en väldig kraft. Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi och stärker din tro på dig själv och på framtiden

Ställ följande frågor till dig själv:
Är du medveten om vilka livslögner som verkar styrande för dig ?
Är du bra på att utveckla medvetna livslögner ?
Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har ?
I vilken grad försöker du anpassa ditt liv till dina livslögner?
Hur upplever du sammanhanget mellan dina
livslögner och det du säger och gör ?

Skapandet av din anpassningsförmåga

Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.

Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.

Detta innebär att du inte vågar visa dig som den du verkligen är, om du gjorde det så skulle din sociala omgivning kanske inte tycka om dig, för du vet att om du visar dig som du inte är, tycker de om dig, men om du visar dig som den du egentligen är så kommer de kanske inte att tycka om dig.
Denna process innebär att din själ ditt sanna jag försvinner. Därför har du mycket svårt att visa ditt rätta spontana äkta sanna jag och veta vad du egentligen tycker, tänker samt känner i olika situationer eftersom du fruktar att ingen kan tycka om och älska dig som du verkligen är. Därför håller du medvetet tillbaka det som är ditt sanna jag det som både du själv och din omgivning skulle må bra av att du visade.

Jag är inte den du tror jag är.
Jag är inte den jag tror att jag är.
Jag är den jag tror att du tror att jag är.

Om vi härmar eller kopierar andra kan vi kanske i bästa fall komma så långt som de kommit. Vi kan aldrig bli mer än en lite sämre kopia. Det enda sanna vi kan göra är att utgå från den person vi är.

Vi tror också att vi måste få allt utifrån. Men vi har mer än vi anar inuti oss av kunskap, insikt, vilja och intuition. Alla föds med en vilja att utvecklas och lära sig. Till exempel lär sig små barn att gå av sig själva. De härmar inte andra småbarn, utan de utgår från sig själva och sin kropp. De lär sig på egen hand genom att pröva sig fram lite i taget. Det går av sig självt eftersom barn är nyfikna på omvärlden, de vill upptäcka och få kontakt. Plötsligt har de lärt sig att gå på egen hand och deras lycka och stolthet är fullkomlig !

Men det är så lätt att tillrättavisa ett barn och visa hur de ska göra. Vi tror oss veta och kunna hur andra ska göra saker. Varför inte istället ge barn en tilltro till att de kan lösa detta på egen hand och stötta, uppmuntra våra barn så att de kan finna en lösning själva. Det kanske tar lite längre tid inledningsvis. Men det centrala är att inte ta över, för då lär sig barnet redan från början att det ska lita på andras förmåga istället för att lita på och bygga upp sin egen förmåga. När vi en gång har börjat “ta över” stannar barnets egen inre “motor” sakta men säkert. Det tar bort den egna initiativkraften, inre motivationen och motverkar självständighet. Vi måste utgå från de egna förutsättningarna, inte andras, när vi går genom livet. Ju tidigare vi upptäcker detta desto bättre.

Det grundläggande problemet i vårt samhälle är att vi ska efterlikna andra, istället för att utveckla något unikt eget. Detta förhållningssätt kan aldrig fylla os med stolthet och ge mening åt det vi gör. Att hela tiden försöka efterlikna andra dränerar vår energi. Vi tömmer oss på kraft om vi dagligen försöker leva upp till vårt samhälles krav och förväntningar. Dessa som säger oss hur vi ska bete oss hur vi ska leva, vara och agera.

Lev ditt liv i Kärlek

LEV DITT LIV I KÄRLEK

I samhället idag existerar en djup splittring mellan den inre och yttre världen, mellan intellekt och intuition, mellan manligt och kvinnligt, mellan vila och aktivitet och yttre kunskap och inre visdom samt mellan kärlek och ondska. Det sker en snabb teknologisk utveckling i samhället, men vi verkar att glömma den viktigaste faktorn oss själva. Du har hela tiden möjlighet att fatta nya beslut om vem du är. Gårdagen är bara en gammal sanning om den du var, idag är en Ny dag välj om! Lycka till på färden genom livet!

Den kärlek som skapas av våra sinnen är inte den sanna kärlek som jag vill visa, denna slags kärlek är blott ett tecken på livets ego. Om du låter dig ledas av livets alla företeelser och ditt
egos alla bedömningar kommer du med all säkerhet att vandra förgäves under en lång tid. Kanske förlorar du dig i ditt egos och ditt intellekts invecklade mångfald i dina intrycks ständigt
föränderliga värld, i tankar och bedömningar. Det har jag också gjort en gång.

När vår själ är stängd så skapar detta en isolerad och ensam och isolerad känsla, tillsammans med en attityd av att: «ingen älskar mig», «ingen bryr sig om mig» och «livet är en kamp», vilket gör att vi inte ser den kärlek som hela tiden finns runtomkring oss.

Det är när vi börjar öppna vår själ som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med träden, med naturen, med havet och med himlen. Själens uppvaknande sker när vi börjar att bry oss om allas behov och det är en djup glädje att sätta andra personers behov framför våra egna behov. Det är på själens medvetenhetsnivå som vi börjar utveckla den medvetenhet och sensitivitet, som gör att vi börjar att bry oss om andra personer. Själen agerar utifrån premisserna att «jag är ansvarig» och «bara kärlek fungerar».

Vår själ är dörren till ett accepterande både för oss själva och för andra. Vår själ är egentligen aldrig stängd, utan det är vår egen rädsla och våra döm anden om oss själva och andra som håller själen stängd. Kärlek och rädsla är två sidor av samma mynt. Kärlek och rädsla är varandras mot satser som ljus och mörker. I avsaknad av kärlek, så skapas rädsla.

I kärlekens ljus så försvinner rädslan. Det är på själens nivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på själens nivå som vi börjar att förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att det är kärlek som är det viktiga i livet.

Tillit är en förutsättning för kärlek. Utan tillit är kärlek som en artificiell plastblomma, istället för en levande, fräsch och doftande ros. Även om en del människor kommer att svika vår tillit, så finns det ingen anledning att låta detta underminera vår tillit. Det är bättre att låta några människor svika vår tillit än att inte låta vår grundläggande tillit utvecklas. Många människor är ju så sovande och omedvetna att de inte ens vet vad de gör.

’’Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska
någon annan. ”Vi är skapta för att älska och vara älskade”

Även om vi känner oss sårade, desillusionerade och besvikna på andra människor, så försök att ge dem kärlek, förståelse och medkänsla. Vi har blivit lärda att vi ska älska andra, men inte att älska oss själv. Men hur kan vi älska andra utan att först älska oss själva? Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska någon annan.

Vi står vid ett vägskäl och ett val mellan egots separation och själens visdom. Att lyssna på själens visdom är ett byta ett yttre liv mot ett inre liv från egots kortsynta perspektiv av «jag» och «mitt» till själens fokus på kärlek och den andres behov. Det är att byta medvetande från egots kortsynta separation och ändlösa begär till själens visdom av kärlek, glädje, samhörighet, visdom och helhet.

När vi följer egots väg, så leder detta bara till kamp, konflikt, separation och utmattning. Själens väg handlar om att lära oss lyssna till vårt sanna jag, till vår inre källa av kärlek, glädje, sanning och visdom. Det är att vara i en djup enhet och harmoni.

Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår själsliga och andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas.

Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor.

Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vår själ att öppnas igen och vi känner då all den kärlek som finns där.
Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting.

Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela. Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.

Den största rörelsen är Kärlek. Kärlek visar sig själv som ett universum i ett oändligt antal former. Du är Kärlek! Om du vänder din uppmärksamhet till ditt sanna jag är du omedelbart hemma. Också för ett totalt överlämnande, en förening med din själ kommer att föra dig hem.

The text Happy Valentines Day appearing behind torn brown paper.

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag. Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag.

Precis som den fysiska kroppens rytm mellan in och utandning, så har kärleken också två poler att aktivt ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att tillåta sig att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Livets flöde är en harmonisk samverkan mellan alla element & krafter, din själ, din kropp och ditt sinne allt omkring dig i din livstillvaro ingår i en ständig växelverkan. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa ditt blodflöde, därför handlar livet om att ge och ta emot, för att allt ska fortsätta att cirkulera i ditt liv, handlar det om att ge och ta emot. När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje så skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Men tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får.

Därför att glädje och kärlek är livs uppbyggande och livsuppehållande, glädje och kärlek skapar tillväxt. Men det handlar även att du ska vara helt öppen att ta emot från andra. Tänk varje dag att i dag ska jag tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda dig. T.ex alla naturens gåvor såsom solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Du ska också vara öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Gör en överenskommelse med dig själv att hålla rikedom cirkulerande i ditt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång du möter någon ska du tyst önska dem kärlek, lycka, glädje och skratt.

Sinne och förnuft är fångade i bedömande beteenden och kan inte nå stillhet. Men sinnet är ingen brottsling. Om du följer min vägledning kan sinnet mycket snabbt bringa dig till Sanningens port. Väl demaskerat och igenkänt för sin illusoriska natur genom kan du ta dig hem, där ditt sanna jag alltid har varit här och nu!

Då du står inför denna utmaning, behöver du inte göra någonting. Ditt sanna jag kommer att omfamna dig! Du är fri! Du har alltid varit fri! En stor utmaning väntar dig, att inte fly, att inte drömma dig bort, att inte önska dig bort från ditt sanna jag. Din själ, ditt Innersta Väsen, ditt Varande, behöver inga föreställningar. Vad du än inbillar dig så finns absolut sanning inom det du redan är Obefläckad Medvetenhet. Detta oändliga öppnande till Stillhet är ditt Sanna jag.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion.
Kärleken är som vatten.
Om den inte flödar stagnerar den.
Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla.
Skär hål på alla dina illusioner och du ska upptäcka
att du är enbart kärlek

Den värdefullaste gåva vi kan ge en annan människa är vår kärlek. Vad vi behöver göra är att öppna vår själs inre dörr och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till träden och stjärnorna och denna kärlek kommer att returneras tusenfallt till oss.

Att leva ett liv i kärlek innebär b.la:

Skönhet, medkänsla, mod, kreativitet, energi, kraft, entusiasm, oändlighet, universalitet, frihet, befrielse, samarbete, vänskap, generositet, godhet, god vilja, tacksamhet, uppskattning, harmoni, humor, glädje, ljus, lycksalighet, ordning, tålamod, positivitet, verklighet, sanning, tjänande, förtroende, tillit, förnyelse, klarhet, frid, tystnad, lugn, enkelhet, helhet, förståelse, ärlighet, meningsfull het, vitalitet, vilja, visdom, närhet, omtanke, inre frid, förståelse. Det som ger mig kraft, inte det som lämnar mig kraftlös. När jag upplever att allt flyter i mitt liv, då jag inte går emot mig själv, jag följer min själ och därmed ger jag mig kärlek. Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans. Då jag kan sitta och tänka på hur många möjligheter jag har, snarare än på vad som begränsar mig, då ger jag mig kärlek. När jag känner mig tillfreds, avspänd, respekterad, hörd, sedd, rörd och glad i mina relationer. Känner att jag kan visa mig naken på alla sätt i dem, då har jag kärleksfulla relationer och ger därmed mig själv kärlek.

När jag känner mig fri och rörlig i mitt liv och inser att jag skapar min dag med mina tankar, känslor, ord och handlingar, då ger jag mig själv kärlek. När jag inser mitt värde, förstår jag att de stora drömmar jag har kan bli verklighet! Då jag ser att jag har rätt till en plats på jorden och är värd att göra den hur stor eller hur liten jag själv just då behöver, för att växa då ger jag mig själv kärlek.

När jag ser att vår moder jord och vår himlen, djuren, träden och vattnet är en förlängning av den jag är. Vi är inte åtskilda. Jag kan se att genom att läka mig själv så läker jag andra, som är en del av det jag är. Därmed kan jag släppa min ångest och känsla av skuld. Då jag ser att jag inte är tillräcklig, förrän jag inser att jag är tillräcklig. Att det inte finns något som heter otillräcklighet, endast kärlekslöshet.

När jag inser att det inte finns för litet, annat än för litet kärlek till mig själv. När jag ser till att ge mig kärlek, ser jag hur detta givande automatiskt sträcker sig utanför mig själv och hur det blir det mest kärleksfulla för alla andra. Kärlek är inte att uppvakta egot och egots önskan, kärlek är att stilla själen med en öm famn. Kärlek är inte att fokusera mig på mitt ego, blåsa upp mig själv och tro att jag är
förmer. Kärlek är inte att offra sig eller att utplåna sig själv eller att ta ansvar för en annan människas liv och tyckanden. Kärlek handlar om att se mitt värde, att jag är en del av allt som existerar och lever. Kärlek är att ta ansvar för mig själv; mina tankar, mina känslor och mina handlingar och se hur de påverkar mig själv och min omgivning.

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen.

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta. Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta.

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dej jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att «älska alla ovillkorligt inklusive dej själv».

Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dej. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dej. Du bara älskar dem för att de finns!

Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. «Jag ska älska dej om du älskar mej» har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: «Jag älskar dej vad du än säger eller gör» «Jag kommer alltid att älska dej»

Kärlek är att ge sig själv det stöd jag behöver för att gå vidare. Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden. Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro. Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!

«Inga fjättrar» «Ingen bytesvara» «Ingen bokföring» «Min kärlek finns bara för att vi finns» Jag kanske inte vill vara med dej ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla gånger. «Men jag kommer alltid att älska dej». «Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mej när jag tänker på dej». Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Lev din Passion

ATT LEVA SIN PASSION
Vem är du? Varför lever du? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv?
Detta är kraftfulla frågor de flesta av oss frågar oss själva någon gång i livet. Vad är det som jag skulle göra med mitt liv? Vilka är mina passioner? Jag vill hjälpa dig att upptäcka hur du hittar dina passioner samt meningsfullhet

Det är dags nu att … Upptäcka din passion och din meningsfullhet!
Har du någonsin känt lite vilsen eller ur läge i ditt liv och karriär? Gillar du vad du gör, men att det bara inte känns rätt? Är det något som saknas i ditt liv?

Passion är starka, kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi OCH entusiasm du behöver för att lyckas på ALLA områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet entheos, som betyder “att fyllas med Gud”. När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, KÄRLEK och spänning om allt i livet. När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation. Att vara motiverad kräver mer av extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär. Ordet inspirera betyder “blåsa liv i” och inspirerad betyder “vara i anden”.

För att leva passionerat behöver du vara förankrad i din själ och kropp och stå i KONTAKT med det du brinner för. Det ligger i vår natur att sträva efter helhet, och passion är det som för samman din fysiska, mentala, själsliga och emotionella energi. När du är integrerad och medveten om vem du är och vad du vill, så lever, känner, tänker och handlar du utifrån din sanna natur.

När du är passionerad blir du bättre både på att prioritera och på att göra alla dina praktiska bestyr med lätthet, eftersom du är motiverad TILL att ge dig ut och skapa ett härligt liv. Det här hjälper dig också att säga ja till de saker som är bra för dig och att säga nej till de saker som inte är det. När du lär dig att verkligen njuta av ditt dagliga liv, kommer du helt naturligt att uppleva de små ögonblick av inspiration som uppstår när du följer din passion, något som i sin tur dramatiskt kan höja din energi och ge dig bättre självförtroende.

Skulle du vilja vakna varje dag med entusiasm och glädje för att leva? Det är möjligt.

Vi har alla hört att nyckeln till att vara lycklig är att hitta din passion. “Gör vad du älskar och du kommer aldrig arbeta en dag i ditt liv” är ett citat vi alla vet väl att sammanfattar den konventionella visdomen på denna punkt. Så, ok, behöver vi hitta våra passioner. Rättvist nog. Vettigt. Så du sitter ned med en penna och papper (eller kanske en Google-sökruta!) Och du börjar arbeta igenom några möjligheter vad din passion kan vara. Då kan du pausa … en fråga har precis slagit dig. Hur vet du egentligen när du inte hittar din passion?

Det är uppenbart inte är det: erkänner din passion när du inte ser det är ganska avgörande för att hitta din passion och upplåsning världens lovade lycka! Tänk om du missat det? Om din strävan att hitta din passion slutar utan svar! Betyder det att du bara inte passionerad som person? Att du är den enda personen på planeten som inte har en passion? Självklart inte! Vi har alla minst en passion, oavsett vår personliga make up. I själva verket är det på grund av vår unika personliga göra ups som vi kan vara säkra på att vi alla har en! Själva det faktum att vi är garanterat annorlunda att alla andra också garanterar vi att ha en annan uppfattning om vad som utgör något spännande och spännande. Så ge inte upp om du inte har hittat det ännu, du är fortfarande på din resa.

Ok, så vad om din resa är slut – du har ett svar. Men det är fel svar! På något sätt du har plockat något fel, eller bara till hälften rätt! Vad kommer att hända? Om du försöker att bygga en affär på det, kommer du att ge upp efter några månader, eftersom det inte var den rätta passionen? Om det var att spela ett instrument, kommer du låter hemskt för evigt eftersom det var bara en halv passion? Återigen – slappna av. Ge inte upp på sök. Det finns ett sätt att veta när du har hittat din passion, ett sätt att erkänna det som kommer att sätta dig till mods.

Det bästa sättet att förklara det är med en illustration. Du kanske kommer ihåg år 2000 fanns det en film släpptes heter Billy Elliott. Det handlar om en kolgruva som är sänt sin son Billy ner till den lokala ungdomsklubben lära sig att vara en boxare, men problemet var son inte ville vara en boxare, han ville bli balettdansös som är lite utanför -sätta för hans kolbrytning pappa! Jag är säker på om du inte har sett det man kan föreställa sig att det råder obalans orsakar detta!

Utan att avslöja för mycket för dem som inte har sett den, historien framställs den som Billy småningom försöker till Royal School of Ballet i London. En mycket intressant bild det är också! Här är han i detta klassiska gamla rum med polerade Trägolv och högt tak och den här panelen av sofistikerade (och rika ser) domare att se honom försöka dansa. Nu vet jag inte så mycket om dans men det föreföll mig att det var en lysande, driftiga, entusiastiska dans men han verkade inte ha så mycket skicklighet.

Hur som helst, kommer han till slut och han och hans pappa är ställde några frågor. Just när han är på väg att lämna ett av panelen säger till Billy, ‘Billy, innan du går, vad känns det att dansa? ” Och Billy Elliott tycker om den för en minut och han säger, “Det känns som elektricitet”.

En mycket intressant uttalande är inte det? När var sista gången något kändes el för dig? Nu menar jag inte när du gör arbete hemma och allt gick fel! När gjorde något känns faktiskt som elektricitet i ditt liv och vad Billy Elliotts komma?

Vi har alla drömmar som barn att vi aldrig får leva – som att vara en fotbollsstjärna. Det är naturligt när dessa bleknar när vi växer. Men någonstans i alla av oss är något som fortfarande får oss att känna som el – energi! – Är for genom oss. Det är antagligen något rätt under näsan, något man gör redan regelbundet. Så, hur vet du när du hittar din passion? Håll ögonen öppna och kom ihåg Billy Elliot. När du gör något och du känner att el, det är då du är där. Oavsett hur konstigt det är, har du hittat din passion.

När du har kontakt med ditt sanna jag då kan du leva livet med passion, syfte och meningsfullhet. Genom att ansluta med ditt sanna jag du upprättar du ett underbart flöde av energi att komma från dig naturligt och enkelt. Resultatet är ett liv fyllt med passion, syfte, mening och oändliga möjligheter.

Vad är passion? Passion är starka kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi och entusiasm du behöver för att lyckas på alla områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet “entheos” som betyder “att fyllas med Gud”. När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, kärlek och spänning om allt i livet. När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation i att vara motiverad kräver mer av en extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär till det. Ordet inspirerade betyder “i anden.”

Vänner, jag heter Kjell Haglund, och jag tillbringade tjugofem år i en framgångsrik karriär innan jag listade ut vad som saknades i mitt eget liv. . . syftet & passionen.

Nu spenderas mina dagar med glädje som en professionell coach och utbildare – med passionen och syftet att hjälpa andra att upptäcka vad som saknas i deras egna liv. Det har gett mig möjlighet att hjälpa andra, och träffa några fantastiska människor längs vägen. Mitt liv och karriär är justerade, och jag njuter verkligen av det jag gör.

Är du redo att vara den du verkligen är med den storhet som du besitter varje dag med spänning och entusiasm? Är du redo att känna spänning-full av inspiration och idéer? Är du redo att upptäcka ditt syfte och din passion?

Bra! Nu är det perfekt tillfälle att börja. . .
Vad är Passion? Så hittar du hit och leva det!

“Passion är energi. Känn kraften som kommer från att fokusera på vad hetsar dig. “- Oprah Winfrey

Jag kunde inte hålla med Oprah mer! Passion är energi. Fråga vem som helst som har träffat mig och de kommer berätta för dig … Jag har en hel del båda! Ju mer passionerade du om dig själv, ditt arbete, ditt liv, eller vad det är du gör … Ju mer positiv energi du ger bort. Sann lycka kommer när du gör vad du är mest brinner för. Passion formar vår existens, bränslen eldar inspiration och öppnar oss för möjligheter och förändringar runt omkring oss. Passion är entusiasm och spänning för livet.

Passion kommer när du håller på ditt autentiska själv och gör vad som faller naturligt för dig. När det du gör är i linje med vem du är, du får energi från att göra det. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Jag har hittat min passion och jag lever det varje dag. Och låt mig säga dig, det är så otroligt fantastiskt att kunna leva gör vad du älskar!

Gör vad du älskar och göra det som är i linje med ditt syfte, kommer att vara det som kommer att motivera dig att hoppa ur sängen på morgonen och ser fram emot den kommande dagen. Ditt arbete är inte “arbete” eftersom det spännande, givande och intressant för dig. Det är inte ett “jobb” men en passion. Du kommer att upptäcka att ditt arbete inte verkar svårt för dig och du sätter i fler timmar än den genomsnittliga personen eftersom dina arbetstimmar flyga förbi så snabbt. Du kommer ofta tappar bort tid och vara så uppslukade i ditt arbete. När du gör vad du älskar, din passion för det är uppenbart för andra och som gör skillnaden mellan en givande karriär och ett jobb. Om du är olycklig och otillfredsställd i ditt nuvarande förhållande eller jobb, bor i inte bara fortsätta att göra dig olycklig, men du är också att inte låta dig själv möjlighet att förverkliga din fulla potential.

Passion gör att vi kan övervinna hinder. Oavsett om dessa hinder är faktiska eller inbillade, med passion du kommer att övervinna dem och se världen som en plats med oändlig potential. Kraften i passionen gör det också möjligt för oss att ha självförtroende, litar oss själva och att ta de risker som krävs för att leva varje dag till fullo.

Att leva med passion är om att ha modet att uttrycka dina tankar, åsikter, övertygelser och din kärlek för livet. Att kärlek för livet kommer därför att du lever ett liv av design, inte som standard. Efter din passion kan du göra det. Det är kraften i passion!

Våga tänk vad leva ett liv fyllt med passion är som, vågar föreställa sig möjligheter, våga leva din dröm, och våga att faktiskt söka efter vad du älskar. Vet att det inte bara en möjlighet, men en sannolikhet att leva med passion … om du har förtroende! Med förtroende och passion, är allt möjligt!

Jag hoppas att du utmana dig själv att leva med passion och ta risker och vidta åtgärder. För att du också kan leva livet fullt ut!

Här är några tips för dig som hjälper upptäcka vad du brinner för:

# 1 – Bestäm vad är du bra på
Vilka är dina färdigheter, talanger och gåvor? Det finns saker som du är naturligt bra på och gillar att göra. Ofta människor glömmer saker de duktiga på eftersom de kommer så naturligt. Tänk tillbaka till när du var yngre, så långt du kan, jobb, projekt, fritidsintressen. Kanske du har alltid varit en bra författare, låda, organisatör, skapare, byggare, lärare, vän? Tillbringa en timme tänkande om detta och gör en lista över alla dina svar.

# 2 – Bestäm vad brinner du för
Är det en del av ditt jobb som retas dig? Är det en hobby, en sida jobb, något som du frivilligt din tid med? Kanske är det något som du gör som en make, en förälder eller en vän. Kanske är det något som du inte har gjort på ett tag. Tillbringa en timme tänkande om detta och gör en lista över alla dina svar.

# 3 – Vad spendera du timmar att läsa om?
När jag får en passion för något, jag läste om det och undersök det för otaliga timmar. Det är en mycket bra indikation på något du kan vara passionerad!

“Om du inte vet vad din passion är, inse att en orsak till din existens på jorden är att hitta det.”
– Oprah Winfrey

Lever du din sanning ett liv med inre Passion.
11 testfrågor
Vilka är de tecken på att du lever din livssanning ett liv med din inre passion

Du vet när…..
1. Du är helt besatt av vad du gör – tiden bara flyger förbi och du är “hög” när du gör den “sak” du älskar. För dig är det inte “arbete” alls eftersom du njuter av varje ögonblick och spendera din tid gör exakt vad som retar och får dig lycklig. Det är vad får du “växer” ur sängen på morgonen, och när du är borta från det, kan du inte vänta att komma tillbaka till det …

2. Du är helt hyper fokuserad och i ett transliknande tillstånd när du gör det du älskar. Du känner att du har transporterats någon annanstans, och din immunitet till distraktion är “hög”. Ofta du inte kan höra människor runt omkring dig tala till dig, och bara inse när du hitta dig själv som väckte och föras tillbaka till ljudet av orden “Är du lyssna på mig? Hej, hörde du vad jag sa? “…

3. Du har en stark underliggande tro, hela tiden, att detta är definitivt vad du tänkt att göra …

4. Du behåller en stark tydlig vision flytande hela tiden av var du vill komma till – även när du är trött och utmattad, händelser och omständigheter inte flödar, saker verkar inte gå din väg, och folk är emot dig …

5. Du håller bara att gå när det börjar hetta till, och hålla sig upp och på med det

6. Du förvånas även av dig själv av din osvikliga envishet att hålla igång och du känner som om du drivs av detta, en inre kraft som driver dig …

7. Trots de hinder, prövningar, vedermödor och frustrationer som du upplevt och upplever, ser du tillbaka med ett leende och vet att du verkligen har fått den erfarenhet som du behöver. Du vet innerst inne att allt du gör och upplever är värt allt detta då det du gör har meningsfullhet och du lever din sanning och syfte …

8. Alla saker verkar bara falla på plats på ett enkelt och naturligt sätt, helt utan ansträngning, det verkar som, telefonsamtal, möten med olika människor, erbjudanden om stöd och vägledning, bara kommer i din väg på ett fullständigt naturligt sätt. Du slutar för ett ögonblick att tänka och fundera och du inser att du är på rätt spår av att se flödet av vad som händer och du ler för dig själv och du känner en verklig tillfredsställelse

9. Du ser att detta gör en verklig skillnad i andras liv mer än vad du trodde var möjligt. Du känner dig underbart och härligt värdefull. Deras feedback säger allt och du är ständigt förvånad med stor ödmjukhet …

10. Ibland har du en klar vision av vad du vill och du vet att vägen finns men den är inte alltid tydlig. Men när du är öppen för vägledning av dig själv så ser du vägen
Den här är lite tuffare –

11. Även om din passion eller ändamål är lite utanför det som människor accepterar ”Mainstream” och du är inte säker på exakt var du kommer att hamna, lever du din inre livssanning, du gör det i alla fall med uthållighet och tålamod. Även om du inte vet exakt vad dina chansningar och intuition leder dig, du litar helt på dig själv och din inre sanning och du är aldrig besviken med resultatet då du känner att du befinner dig på rätt väg. Du är fascinerad av resan och din tro verkar balansera ut oddsen även när det verkar du gå mot alla odds.

Jag kom över detta stora citerar tre gånger nyligen (3 gånger, aha!) –
“Om du följer din sällhet så sätter du dig på ett slags spår som har varit där hela tiden, väntande på dig, och det liv som du borde leva.. När du kan se att du nu börjar att möta människor som befinner sig i ditt område av salighet, och de öppnar nya dörrar för dig hela tiden. Jag säger, följ din lycka och var inte rädd, och dörrar öppnas hela tiden där du inte hade någon aning om att det fanns några. (Joseph Campbell)

Är det inte vettigt att om du älskar vad du gör, så gör du det oftare, lättare, och fortsätter att bli bättre på det? När du gör det, så kommer det värde som du ger dig själv och som du ger till andra att växa otroligt och exponentiellt.

Så det viktigaste är att börja göra vad du älskar nu. Agera! Gör dig immun mot distraktion! Komma på rätt spår och engagera …

Visst kan det inte leda ett framgångsrikt eller ens miljoner dollar business över natten, men under loppet av tiden, det är helt möjligt, och det händer hela tiden. Om andra kan göra det, så kan du!
Det kommer inte att finnas något mer tillfredsställande än att följa din livssanning, din kallelse, syfte och passion till en givande och blomstrande företag eller karriär satsning som du älskar att göra, varje dag, och leva det liv du var ämnad att leva.

Lev din Sanning

DAGS ATT BÖRJA LEVA I SANNING

Vi lever i ett konsumtionsinferno. Företag öser ut produkter; dataspel, mobiltelefoner, MP3 spelare, Screen TV, näringsfattig skräpmat, beroendeframkallande läkemedel, kramdjur, ansiktskrämer, hårfärgningsmedel, elektriska tandborstar, fluorförgiftade tandkrämer, randig kaviar, vimplar, krigsleksaker, dokusåpor, rosa trosor, plastblommor, silikonbröst, mikrovågsugnar. M.m. m.m

Socialismen har krattat kapitalismens manege; den sövde oss, tog ifrån oss vår värdighet, vårt ansvar och inflytande, vår individuella power, vår livslust och nu konsumerar vi för att döva ångesten och kapitalismen står bakom draperiet och applåderar socialismens bravader.

Det kapitalistiska överproducerandet rubbar miljön ur flera aspekter, men socialismen tackar och tar emot, för den behöver ett opium åt folket. Och västerländsk shoppingtradition är, i likhet med modern karriärhysteri, opium. Det är väl ungefär som Ola Magnell sjunger i den underbart tidlösa sjuttiotalssången Rulltrappan, vari det politiska gallerispelet strippas: «Andra har paxat för att kalla sig socialister/och säger solidaritet men sprider förbittring och hat/och dom som inte följer deras mallar kallas nihilister av vår nye magister/som kallar sig marxist men han låter som en sann moderat.»

I August Strindbergs bok Inferno från 1897 tecknas en högaktuell version av helvetet: «Helvetes eldar, det är begäret att komma sig fram i världen; makterna uppväcker begäret och tillåter de fördömda att ernå vad de eftertraktar. Men, så snart målet är vunnet, önskningarna uppfyllda, befinns allt vara värdelöst, och segern utan betydelse! Fåfänglighetens fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Då, sedan den första illusionen brustit, utblåser makterna begärets, ärelystnadens eld, och det är icke den ostillade hungern som plågar mest, det är den tillfredsställda lystnaden vilken inger avsmak för allt. På samma sätt måste Djävulen undergå sitt ändlösa straff därför att han får allt som han önskar och det ögonblickligen, så att han icke mera förmår njuta.»

Knappt hundra år senare slog den österländska filosofen Osho huvudet på spiken i boken Mod: «Vad kan du vinna i hela denna värld? Vad kan du ta med dig härifrån? Ditt namn, din prestige,
din respekterade ställning? Dina pengar, din makt? Din lärdom? Du kan inte ta med dig någonting. Allt måste du lämna efter dig här. Och i det ögonblicket kommer du att förstå att ingenting som du ägde tillhörde dig; själva föreställningen om ägande är felaktig. Och att ägandet fördärvade dig.»

Om vi talar till människor om kärlek, om hur vi borde handla mot varandra så håller alla med. Om vi talar om hur vi skulle vilja ha det här på jorden med fred och mat till alla så ställer alla upp även på det. Men varför har vi då inte fred, varför svälter en stor del av befolkningen? Om vi talar om miljön, att vi förstör vår jord, så håller alla också med om det. Men varför fortsätter vi förstöra den ändå? Jo, nästan alla försvarar sig med att det går inte att ändra på. Jag kan ingenting göra. Det hjälper ju inte om jag köper miljövänligt. Om jag tar hand om en medmänniska som har det svårt. Eller, hur har vi det på våra arbeten? Vi gillar kanske inte vår chef, eller de metoder som används på jobbet. Men det är så här, det går inte att göra något åt, människan har alltid varit…., titta i historien…. osv. är de vanliga svaren.

Men mitt svar är: Bryt då dessa livsmönster! Om ingen gör något, om alla tänker som förut, blir allt som förut. Men om du vågar lyssna inåt, hur du verkligen vill att livet skall vara och se ut, och
sedan handlar därefter själv, utan att bry sig om vad andra gör. Då händer något nytt.

Freedom

Att följa dina inre vägar är lösningen. Vägar som leder till större kärlek och omtanke. Det är inte lätt! Men det går! En del säger att vi inte kan överleva om vi ställer oss utanför samhällets syn på hur världen ska se ut. Jag påstår att vi kan inte överleva om vi fortsätter ta livet av varandra och den jord vi lever på. Enda sättet att överleva är att leva i kärlek och omtanke till varandra och till jorden. Många människor tycker att detta är flummigt. Och dessutom tror de att ingenting kommer att göras längre. Alla kommer att sitta och njuta av livet och rulla tummarna. Men detta är det gamla sättet att se på njutning.

Om vi lär oss att vi är en del av allt. Att vi, allt levande på denna jord, hör ihop. Att ta ansvar för vad vi tänker och vad vi gör så ökar livsglädjen, själva livskraften i oss stiger som saven i träden på våren. Vi kan utan rädsla skapa, men med ett uppsåt till människans och naturens bästa. Människan är naturen. Vi kan inte förstöra naturen utan att förstöra oss själva.

Hur mycket jag än arbetar med att komma till insikt om vem jag är, varför jag är här, vad jag vill osv. så kan jag aldrig ändra på världen, eller på andra människor. Men jag kan göra något som är viktigare: Jag kan ändra på mig! Jag kan ta ansvar för mig! Jag kan vara den människa jag vill vara! Jag kan ge den kärlek jag vill ge! Och jag kan tro på att om jag kan göra detta så kan även du göra det. Jag är inte på något sätt bättre än någon annan därför är jag säker på att även andra kan ändra på sig om de vill.

Det enda vi kan göra för varandra är att visa vägen som vi har hittat. Det är upp till var och en att slå in på den vägen eller välja en annan. Men var och en måste både välja och gå själv. Det hjälper inte hur mycket vi talar till varandra om ingen lyssnar.

Detta är så självklart och ändå klarar vi inte av det. Varför? Jo, återigen vi är rädda. Rädda för att bryta mönster, att bli ansedda som konstiga, annorlunda och på något sätt dumma. Alltså handlar vi hellre mot vårt eget innersta sanna jag. Om vi lärde oss från början att använda vår förmåga att känna och att tänka till, att tänka själv ständigt och inte bara vad andra redan har tänkt, så skulle världen se annorlunda ut. Vi måste lära oss att ta ansvar för våra tankar och våra handlingar. Det går inte att skylla på någon annan att det ser ut som det gör. Vi har valt denna värld och samhälle annars hade inte vår värld och samhälle sett ut som den gör.

Vi är det vi tänker. Det går inte att skylla på omgivningen för de handlingar jag begår. Det är inte omgivningen som utför handlingen, det är jag och ingen annan. Jag gör medvetna val, för jag är väl inte medvetslös? Varje ögonblick väljer jag. Även när jag ingenting gör, eller när jag avstår från att ta ställning i en fråga så är det också ett val.

Valen gör jag naturligtvis grundat på mina erfarenheter. Men jag kan hela tiden lära mig mer, öka mina erfarenheter, mina insikter och göra nya val. För att jag gjorde ett visst val en gång betyder
det inte att jag ska stå för det resten av mitt liv. Jag har rätt att ändra mig. Det är bara ett bevis på att jag utvecklats. Jag har lagt något ytterligare till det jag tidigare visste. En naturlig följd är att jag gör ett nytt val.

Jag väljer varje morgon när jag vaknar vad jag tänker. Usch vilken dag! Eller Vilken härlig dag! Jag väljer om jag ska tycka att det är jobbigt att gå upp ur sängen eller om jag ska tycka att det är skönt att gå upp och möta den nya dagen. Jag väljer om jag ska tycka måndagar är hemskare än andra dagar. Visst är det många som säger det, men det blir inte mera sant för att många upprepar lögnen.

Jag skapar min sanning och min verklighet utifrån det jag tänker. Vi vet egentligen att livet är vägen och inte målet men vi lever alltid för nästa ögonblick. Vi lever och söker det som vi ännu inte uppnått för att vid målet sätta nya mål utan uppskattning av det upp nådda. Du kan aldrig bli lycklig och tillfredsställd om lyckan endast existerar i det som du ännu inte uppnått, om tillfredsställelsen är beroende av de saker som framtiden har i sitt sköte. Du skall givetvis sträva för att förbättra dig, men om du inte uppskattar de saker du lär dig, varför skall du då lära, varför skall du utvecklas om endast det som du ännu inte lärt dig är värt att lära, värt att veta.

Om du endast älskar och högaktar den person, du är i morgon kommer detta lätt att följa dig resten av livet. Jag ser så ofta människor som söker sätt att utvecklas för att kunna bli det och den de önskar. Ofta följer uppskattningen av det lärda, av det uppnådda inte riktigt med. Det är som åsnan med moroten framför huvudet. Åsnan jagar och jagar men når aldrig fram till den. Att ha en morot i det du sysslar med är väldigt viktigt men när uppskattningen hela tiden flyttas till nästa sak, nästa utmaning mister moroten sin tjusning.

Du kanske ser en utbildning som du vill gå, en utbildning som gör att du kan uppnå det du önskar men glöm inte bort att värdera kunskapen när du själv besitter den. Det är så lätt att glömma det som du tidigare såg som fantastiskt när du själv lärt dig det.

Du behöver inte stressa och kämpa för att vara värdig livet som du fått. Du behöver bara njuta på det sätt du finner lämpligt och i njutningen ligger avbetalningen på din själ, kropp och ditt liv. Vad det nu än är som skapat oss, vad det än är som talat om och bestämt att vi skall vara här, så tror jag (oavsett tillverkarens härkomst) att han, hon eller det hade för avsikt att produkten, att skapelsen skulle ha det bra, att vi skulle utnyttja de resurser som finns, att vi skulle njuta av de saker som finns där för oss att njuta av.

Du kan aldrig säga, aldrig lova hur du känner i morgon, för vari ligger då livet, vari ligger då våra nya upptäckter, utvecklingar och lärdomar. Du kan inte säga idag hur du tycker, tänker eller känner i morgon. Om du idag bestämmer dig för morgon dagens övertygelser, så har du ju stannat din ut veckling, då kan du endast stagnera och då har faktiskt livets gåva «att lära och utvecklas i nyfikenhet» stängts in för att inte mera släppas ut.

Allting är möjligt hela tiden, det enda som begränsar denna insikt är ditt eget sinne, dina erfarenheter, dina programmeringar som har lärt dig att livet skall vara på ett visst sätt, på det sätt du lärt dig.

Med ett öppet sinne närmar du dig ett obegränsat medvetande som innebär att allting som du stöter på, allting som du hör, som du ser och känner kan vara ett frö till en potentiell ny verklighet. När du ser lärdomar i allt, när du inser att varenda människa är din lärare såväl som du är deras kan ditt sinne äntligen öppnas och närma sig den oändliga kapacitet som är du. Vi behöver hitta glädjeämnena i tillvaron, glädjeämnena som hela tiden finns där.

Livets Källa
Vi vet alla innerst inne vad vi söker om vi bara lyssnar och litar till oss själva. Om vi, om du bara kunde slappna av för ett ögonblick i livet självt, slappna av och bara känna, slappna av och bara
vara för en stund utan några måsten och krav. Om vi alla kunde göra detta, om än bara för en stund, för en minut, en sekund så skulle vi alla nå en helt ny insikt, en helt ny övertygelse.

En helt ny övertygelse om vad livet egentligen kan erbjuda oss, vad livet egentligen kan erbjuda dig. Om vi alla gjorde detta en endaste gång skulle minnet av detta underbara få oss att vilja
göra det om och om igen. Livet, miraklen, ja, allt du söker följer dig vart du går, för miraklens, undrens och kärlekens boning, det är det som är DU!

Lev ditt liv i Frihet

Varje människa vill i någon mening vara fri. Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och även i vår tid, finns ett oräkneligt antal exempel på mänskliga frihetssträvanden. Både kollektiva frihetssträvanden för en grupp människor, ett folk, en nation från främmande makters förtryck och fångenskap och enskilda individers frihetssträvanden från andra individers förtryck och förnedring. Historien har sett frihetskämpar som för alltid har skrivit in sig i historieböckerna, som Nelson Mandela, Martin Luther King, Jean d´ Arc och många, många fler. Och historien har sett minst lika många frihetskämpar som ingen historiebok nämner om. Dessa hjältar, välkända eller anonyma, träder fram därför att människor under förtryck söker frihet och människor i fångenskap längtar efter frihetens dag.

Alltid finns inte kraften eller förmågan att förverkliga ens längtan och strävan. Förtrycket kan vara övermäktigt och fångenskapen kan vara alltför hopplös att ens tänka sig en befrielse från. Skulle ändå befrielsen komma, kan man inte alltför sällan notera att befrielse från en främmande makt, lätt leder till fångenskap under en annan. Och man kan med all rätt ställa sig frågan om den verkligt fria människan – finns hon?!

Och vad är egentligen frihet? De flesta av oss skulle svara: “frihet är att vara ekonomiskt och socialt oberoende” eller “frihet är att inte behöva vara styrd av vad andra tycker och tänker” eller “frihet är att få sätta sig i bilen och bara köra”.

Människans syn på frihet ter sig ibland en smula egendomlig. Vi får ibland för oss att frihet är lika med avsaknad av gränser, att vara fri är lika med att inte behöva rätta sig efter någon annans uppfattning, påbud eller förbud. Frihet i sin allra friaste form är att enbart få göra det som faller mig själv in, det som jag själv vill och det jag själv beslutar mig för. Oberoende av andras uppfattning och oberoende av konsekvensen för andra gör jag som jag själv vill för jag är en fri individ! Jag är mig själv nog och behöver ingen eller inget utanför mig själv! Ära vare mig! Och ära vare den frihet det innebär att jag inte behöver nedlåta mig till att ta hänsyn till någon annan! Frihet stavas oberoende.

Tänk dig att du är en tulpan. Helt plötsligt kommer en annan tulpan och förkunnar för dig hur underbart det är att äntligen ha blivit befriad från den där mossiga gamla löken där nere i jorden. Den som du var bunden till och som gjorde att du inte alls kunde röra dig, inte alls kunde fatta några egna beslut om ditt liv. Det svider visserligen rejält i stjälken när kniven går fram och lösgör dig från fångenskapen, men sen!, sen blir friheten total! Tror vi !

För sedan tror vi också att vi automatisk får ett destruktivt beteende som innebär att vi tror att vi kan åka vart jag vill, se nya platser, träffa nya tulpaner och den där gamla löken kan gott ligga där i jorden och ruttna. Jag är fri! Allt är frid och fröjd – om det inte vore för att “frihetens” pris skulle visa sig vara alltför högt, jag har blivit avskuren från det som var källan till mitt liv. Den frihet jag upplever skulle snart nog visa sig vara en dom över mig. En dödsdom.

Men då glömmer vi en viktig sak, börjar jag att leva ett liv i frihet utifrån att lyssna på mig själv mitt sanna jag, då lever jag ett liv i kärlek, för jag anser att lever vi efter vårt sanna jag då är vi kärlek dvs vi hyser omtanke om allt och alla på vår jord. Så jag tror att den sanna friheten är att finna sin plats. Att finna den enda plats där jag är förbunden med den enda lök som gör att livet kan pulsera i mig. Frihet är egentligen att förverkliga sig själv, frihet är att gå sina egna vägar.

Vi ska till slut nu knyta tillbaka till texterna vi läste i inledningen, vi tror att vi i det här samhället är fria men istället är vi bundna av vårt samhälles livslögner och våra egna samt allehanda idéer, föreställningar och tankar. Vi är bundna av fruktan, av ångest, av mindervärde, av missmod och av förkastelse. Vi är bundna av högmod och av självgodhet. Vi är slavar under alkohol, sex och prylar. Vi är bundna av misstänksamhet, oärlighet och förljugenhet. Men nu är det dags att vi slåss för vår frihet

Vi väljer våra liv. Oavsett omständigheterna har vi ändå friheten att välja, enligt min filosofi. Vi är till och med dömda till frihet och tvingade att välja. Dessutom är vi ensamma ansvariga för hur våra liv gestaltas, vill vi leva ett liv med ångest och skuld som ständiga följeslagare så kan vi göra det men vill vi leva ett liv i frihet så finns inte dessa två faktorer med oss, utan dom lämnar vi bakom oss.

Frihet, ångest, ansvar och skuld. Se där de fyra hörnstenarna i västerländska världsbilden. En person väljer att vara ansvarig för sitt liv och dess innehåll. Det är tecknet på att hon är medveten om sin frihet. Varje människa får sig en värld till skänks när hon föds. Men hon väljer själv om hon ska ta hand om den fritt, ansvarigt och reflekterande, eller ofritt, oansvarigt och oreflekterat. Den sistnämnda kommer utveckla lögnen som sitt huvudsakliga livsfundament och föra både sig själv och andra bakom ljuset. I livslögnens position producerar hon tvångsmässigt problem åt sig själv, och hennes bild av det Goda livet är antingen förljugen, eller ett sätt att undvika ett levande liv.

Hon ljuger i syfte att få andras bekräftelse på att hon är ett offer för världens ondska. Hon vill få oss att tro att myndigheterna är orsaken till hennes lidanden, till hennes deprimerande tillstånd. Hon har blivit fråntagen initiativ och egenmakt, förnekats hjälp hon anser sig vara berättigad till. Hon har utsatts för ouppnåeliga krav som tagit ifrån henne självrespekten och den frihet som tillkommer andra, så att hon till sist tvingats inrätta sitt liv bland samhällets minst ansedda. Så uppfattar hon det i alla fall. Jantelagens själsdödande förtryck har hon fått känna på för egen del i sådan omfattning att hon själv finner det naturligt att döma andra för deras drömmar om ett annat liv.

Oavsett orsaken till denna livsinställning, finns dock i varje ögonblick möjligheten att välja ett annat sätt att leva. Vi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning.

Friheten är alltid potentiellt närvarande i varje ögonblick. Men friheten definieras dock av de villkor omständigheterna ställer. Att frihet skulle innebära frånvaron av gränser är att vara omedveten. En flod definieras av sina bräddar. Det är gränserna som avgör vad som är en flod. En flod utan bräddar är i själva verket ett träsk. Det saknar både riktning och avgränsning. Friheten finns endast inom ett angivet område som vi med hjälp av reflektion och medvetenhet blir varse om.

Träsket överfört till livsstil motsvaras av bristen på självreflektion och kritiskt tänkande. Där kan finnas en bristande förmåga att prioritera en långsiktig och meningsskapande utveckling, bort från det kortsiktiga behovet att undvika lidande i nuet. (Ex: Du vill utbilda dig, skaffa ett jobb etc, men ångesten och rädslan för det nya, bristande självförtroende etc, prioriteras högre än mening.)

Detta känner nog de flesta igen. Hur som helst är det omöjligt att bygga upp något bestående, inom ramen för denna konflikt. Vi måste göra vårt yttersta här, som i alla kritiska utvecklingsfaser. Det duger inte med att låtsas som om det regnar eller att rumstera om lite på ytan. Insikt är detsamma som att se in i sig själv för att utifrån upptäckterna kring sitt sannare jag, fatta sanna beslut och handla efter dem. Vem sa att verklig utveckling skulle vara fri från lidande? Ingen, men lidandet är i alla fall meningsfullt. Den fege, eller den omedvetne lider också men det lidandet är helt meningslöst eftersom det inte baseras på en strävan mot utveckling och självförverkligande.

Mitt sätt att tänka kan tyckas vara en sträng filosofi men det förhåller sig inte alls på det viset. Istället syftar det till att få människor att inse några få, men ovillkorliga omständigheter som gäller för alla i vårt samhälle. Så här kan de se ut:

Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk.
Hon är ensam ansvarig för sitt liv.
Hon är i grunden ensam därför att hon utgör det enda subjekt i världen av just den hon är, och som är viss om sin existens. Den existentiella ensamheten har hon gemensam med alla andra, varför hon samtidigt är förenad med dem. Hon är därför unik och lik alla andra på samma gång.

Hon kan inte förlita sig på en gudomlig nåds ingripande, en absolut godhet som kommer till räddning när olyckan drar ned henne.Den enda visshet som finns är att hon lever just nu och att hon ska dö. Hur tänker jag leva mitt liv? är frågan hon måste besvara genom att själv skapa och leva sitt svar!

 

Hitta ett Meningsfullt Liv!

HITTA ETT MENINGSFULLT LIV

Vi kan inte leta efter meningen med livet på samma sätt som vi letar efter ett borttappat klädesplagg. Vi måste själva skapa den. Vi måste själva bestämma dess innehåll och uppleva den på vårt eget individuella sätt. Ingen kan uppleva meningen med livet i vårt ställe eller tala om för oss vad som ger oss en mening i livet, även om all vår påverkan försöker. Det är ett sorligt faktum att vi så lätt går i reklammakarnas fällor när de försöker övertyga oss om att lyckan ligger i att köpa den rätta drycken, de rätta kläderna, den tjusiga bilen, den nya mobiltelefonen, den väldoftande deodoranten. Till och med de klokaste bländas av TV reklamens bildkaskader eller förföriska annonser som lockar oss att tro att vi också kan förändra våra liv om vi går över till en ny tandkräm. Om vi bara gav oss tid att tänka efter skulle vi inse att inget här i världen som erbjuds eller förvägras oss kan göra oss lyckliga såvida vi inte själva upplever det så. De lyckligaste människorna som har funnit en mening i sitt liv skulle förmodligen fortfarande vara lyckliga om de berövades alla sina ägodelar.

” När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter” Sören Kierkegaard

Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du, för din egen lyckas skull, göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer – du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja du kan själv välja hur du vill leva och om du vill kan du när som helst ändra ditt liv. Ingen annan kan göra detta åt dig, du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att känna. Efter vad som känns rätt för just dig

Någonting grundläggande som genomsyrar hela mitt sätt att tänka är att vi bör lära oss att lyssna till vår inre känsla, då den leder oss rätt i. Känslan är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med.

Att använda sin inre känsla innebär inte att vi förtränger eller försummar våra övriga känslor. Tack vare rätt användning av sin inre känsla kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare vår inre känsla som vi blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot – inte för en människa.

Bara genom att vi lyssnar till vår inre känsla kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om hela din social omgivning tycker annorlunda, är det bara genom att själv känna efter som du kan avgöra vad som är rätt och fel för dig.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom din inre känsla har kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig.

Och om det är rätt för dig att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter, så har du också rätt att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt samhälle som låter folk eftersträva att vara den de är utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår, utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin egen mening med livet och sin lycka.

De flesta av oss går genom livet och tror att vår lycka och olycka i stort sett är bestämd av händelser i vår omgivning och andra människors reaktioner. Allt som oftast känns det som vår lycka beror på tur eller otur som vi själva inte är ansvariga för. Tur eller otur. Tur betyder att ta sig framåt. Så det är självklart att du säger att det var tur, för du tog dig framåt på ett eller annat sätt. Men den turen skapade du själv. Det var inget som hände utan orsak, det var du som skapade så att du tog dig framåt. Otur betyder att inte ta sig framåt. Det är lika självklart att du säger otur, för du tog dig inte framåt, att du stod på samma ställe.

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan det, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Du kan alltid själv välja om tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Vi glömmer att harmoni är en inre angelägenhet och att det är utifrån ett harmoniskt sinne som vi upplever en harmonisk värld.

Ja dessa frågor kretsar runt oss och de blir mer påtagliga när vi mår dåligt eller när något händer som vi tycker är jobbigt eller onödigt. Svaren på frågorna är många, beroende vad du tror på, vad du vill tro på och vad du funnit själv som dina livslögner. Det du läser på den här sidan är mina egna sanningar. Dessa sanningar har jag fått genom ett djupt sökande, kännande och med ett logiskt tänkande om hur saker hänger ihop med varandra. Om vi har ett förutbestämt öde? Nej svarar jag på det. Jag ser det som att vi lever NU. Att allt händer nu. Vi skapar våra liv nu.

Det du har med dig i ryggsäcken blir speglingar och bilder i ditt liv. Du är alltid
på rätt plats och rätt tid och möter rätt människor eftersom du själv skapar det du upplever. Ju tidigare i livet som du har möjligheten att bryta dina livsmönster. Är det faktiskt till fördel, för ju längre tid du går i ett livsmönster, ju svårare blir det att bryta det. Många gånger så är det så att du redan som litet barn vet och kände vad du vill ge för uttryck, men du hade inte tillräckligt med inre trygghet inom dig, så då förändrar du dig och lever för andra, för att bli accepterad. Det handlar alltså om att du har vissa saker att lära och det kommer du aldrig ifrån, men hur du går vägen och hur du väljer att handskas med det du möter, det skapar du för stunden. Så därför säger jag att du skapar ditt eget öde här och nu.

När du har svårt att lämna sådant som gjort ont och som sårat dig, så beror det på att du fortfarande går i samma livsmönster som tidigare, samma livsmönster som sårar dig. Såren läks när du byggt upp den inre styrkan inom dig, när du förändrat dina livsmönster. När du själv vågar välja det liv du vill leva, när du vågar säja JA till livet och nej till det du inte önskar. Då börjar du att leva livet.

Liv är rörelse. Liv rör sig framåt. Livet har ett stort mål och många små. De små målen sätter vi upp mellan födelse och död. Du föds med målet död. Men döden är inget mål du strävar efter. Det jag vill förmedla är att våra mål är en strävan efter ouppfyllda behov. För att du ska kunna uppfylla dina inre behov, så måste du se och ta lärdom av vägen till dina mål. Det är alltså vägen du går, din rörelse, som är viktig, rörelsen som kommer inifrån dig själv. Vägen ska vara rolig och det är den om du rör dig som ditt inre önskar. När du förstår mer och mer av skapelsen, så blir din väg intressant och spännande och det som du tidigare tyckt varit hinder på din väg, blir nu en rolig uppgift att ta itu med.

När du föder något nytt, när en tanke eller känsla uppstår, så sätter du samtidigt upp ett mål. Målet är alltså slutet på det du födde. Du lämnar det och föder samtidigt något nytt, som också får ett mål. För att må bra på vägen, så behöver du vara lyhörd på signalerna från ditt sanna jag och vara följsam inför dess signaler. Vår själ leder oss alltid rätt, även när det känns tungt och besvärligt. Då har du funnit något viktigt att lära dig.

När det känns riktigt svårt fysiskt, mentalt eller andligt, så beror det på att du inte lyssnat på din inre känsla. Då är det viktigt att förstå symbolerna, som visar på vad du håller tillbaka inom dig, för att kunna förändra stagnation till rörelse igen. När din rörelse stagnerar, så blir det tyngre för dig att ta dig framåt på din väg. Stagnation är en blockering av ditt inre sanna jag. Uppkomsten av stagnation beror på rädslor. Rädslor grundar sig alltid i vårt accepterande av våra inre känslors uttryck. Livet är en lek, en kär lek. Det du söker är kärleken till dig själv och till alla andra. Så tänk på att den som söker, den finner.

Hur vet du att du träffat rätt? Det är när ditt inre vibrerar av livsglädje och kraft och du känner att det du gör nästan går av sig självt. Det är när din passion till livet är väckt och du har vaknat ur din slummer. Lyssna till din inre röst, ditt sanna jag, och intuition. Leta efter denna inre bekräftelse så vet du när du är på rätt väg.

Ett dilemma är att när du väljer något avstår du automatiskt från något annat. Livet består av en lång kedja av val och handlingar och det viktiga är att följa med i flödet, våga ha tillit till det som händer och ha förtröstan att det kommer att bli bra. Dina insikter leder dig fram till det alternativ du personligen tycker stämmer bäst. Och ju mer du arbetar med dina personliga insikter och utvecklar dem, desto lättare är det att inta en klar personlig ståndpunkt.

Det kan vara svårt att ändra dina gamla vanor och det är omöjligt att ändra andra människor, om de inte själva vill. Det enda du kan göra är att förändra dig själv, genom dina val, handlingar och beslut. Förändring är inte heller något du gör utan det är något som du tillåter i ditt liv. Det sker av sig självt när du är redo för det. Konsten är att inte spjärna emot utan att våga låta det hända. En motgång, kris eller sjukdom kan vara din största hjälp och lärare på vägen att upptäcka dig själv. Det tvingar dig att konfronteras med det som du absolut inte vill se inom dig själv. Det får dig att våga ta en väg som du annars inte skulle ha gått.

Livet behöver inte vara så komplicerat. Det krävs lite övning och erfarenheter för att du ska utvecklas, och du behöver göra misstag och få möta prövningar. Livet är inte något som ska kontrolleras, det ska levas.

Frestelsen att reagera med ilska depression, ångest eller upphetsning finns därför att vi tolkat intrycken vi får från omvärlden. Sådana tolkningar kan bara vara grundade på en ofullständig upplevelseförmåga. Då dröjer vi oss kvar vid händelser från det förflutna eller försöker förutsäga framtida händelser, då lever vi i en fantasivärld. Det som är verkligt i våra liv är det som händer nu. Vi förhindrar möjligheten till nya friska upplevelser när vi i nuet försöker att återuppleva minnen av händelser från det förflutna vare sig de är smärtsamma eller behagliga eller försöker att förutsäga framtiden. Därför är vi i ständig konflikt vad gäller det som verkligen händer i nuet och oförmögna att direkt uppleva de möjligheter till lycka som finns runt oss hela tiden.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår uppväxt får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur man lever i glädje och lycka, hur man får en känsla av personligt värde och personligt värdighet.

Det gäller således att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd ! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet. Som tur är kan vi finna glädje på många områden i livet t.ex. i kärleken, arbetet, i studierna i att motionera eller i dans, musik och sång.

”Säg JA till livet!, JA till under, till glädje, till förtvivlan. JA till smärta, JA till det jag inte förstår. Försök med JA. Försök med ALLTID. Försök med MÖJLIGT. Försök med HOPPFULLT. Försök med JAG VILL och försök med JAG KAN.” Leo Buscaglia

Det är oerhört väsentligt att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på mig själv som människa. Att bli klar över mina värderingar, skaffa mig en överblick över tillvaron, se sammanhangen och förstå meningen med livet. Att skapa tillit till mig själv och andra och kanske också till en högre makt.

VAD ÄR ETT MENINGSFULLT LIV

Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra för att ha ett meningsfullt liv, måste vi definiera begreppet meningsfullt. Det är en känsla som grundar sig på att vi ser en djup mening med våra liv. Meningsfullt innefattar också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är det yttersta målet för varje människa.

Alla människor gör också försök att skapa lycka i sina liv. Men någonstans i vår strävan efter att ha ett meningsfullt liv sker en grov feltolkning av begreppet. I de flesta människors ögon är meningsfullhet detsamma som tillfredsställelse. Därför blir vi förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli, för att uppväga vår inre känsla av tomhet.

Många tror att meningsfullhet skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden och behöver hela tiden nya, starkare stimuli för att hamna i ett lyckorus på nytt. Vi har svårt att uppleva meningsfullhet med det vi har och måste ständigt ha mer. Hela livet blir så till en jakt på yttre bekräftelse. Meningsfullhet som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig meningsfullhet är inte förgänglig, eftersom den skapas oberoende av materiella ting. Meningsfullhet är bestående, tillfredsställelse är tillfällig. Vi behöver finna en inre meningsfullhet, så att vi slipper jaga yttre bekräftelse.

Det går att kompensera meningslöshet tillfälligt

Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Somliga köper en ny bil, andra byter ständigt relation och en del äter för mycket mat eller dricker för mycket sprit. Men eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut.
Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vi alla vill ha ett meningsfullt liv

Det finns inte någon människa som vill uppleva meningslöshet. Alla människor har också en uppfattning om varför de inte lever meningsfullt . Det handlar oftast om yttre behov, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver. Samtidigt tar vi då bort fokus från våra verkliga behov, som känns smärtsamma att bli påmind om.

Vi tror ofta att pengar och framgång ska kunna Se till att livet blir meningsfullt

Målet för de flesta är därför att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att sedan äntligen kunna bli nöjda med livet. Människor med mycket pengar, stor makt eller hög status är ofta ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Lösningen blir att jaga ännu större framgång och ännu mer bekräftelse. Vi försöker fylla våra inre behov med ytlig bekräftelse. Du kan visserligen ha pengar, framgång och status, och dessutom vara lycklig. Skillnaden mellan en olycklig och en lycklig människa, är inte att den lyckliga är snyggare, smartare eller mer framgångsrik. Skillnaden är att den lyckliga människan har en inre övertygelse om sitt eget värde. Hennes uppfattning om sitt eget värde grundar sig inte på yttre faktorer. Verklig lycka – och det är vad alla människor söker är oberoende av yttre faktorer.

Hur kan rika människor vara olyckliga?

Yttre önskningar som pengar, makt och status, läggs ofta över våra verkliga behov. Det är inte så konstigt att rika och framgångsrika människor fortfarande är olyckliga, eftersom de inte har tillfredsställt sina verkliga behov. Många människor som är missnöjda över sitt liv, tror att anledningen är yttre faktorer. Roger och jag var i USA för ett par år sedan, där en kvinna vi lärde känna sa till mig: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när min man aldrig köper smycken till mig?”. Hon lät verkligen ledsen, och hoppades som de flesta andra att olyckan kunde vändas med hjälp av en tillräckligt stor diamantring. Det hon egentligen menade var: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när jag inte känner mig älskad av min man?”. Andra människor kan inte göra dig lycklig, även om de vill. De kan bekräfta dig genom att säga vad du vill höra och ge dig allt du begär. Men tillfredsställelsen du upplever är kortvarig. Om du saknar inre övertygelse om ditt värde, kan ingen kompensera bristen åt dig. Kvinnan i exemplet ovan kunde ha fått tusentals smycken av sin man, utan att bli lycklig. Hennes verkliga behov är att känna sig älskad, och inte ens världens största diamantring kan få henne att känna sig älskad.

Är brist på pengar skälet till olycka?

Det är åtminstone det vanligaste skälet som människor anger som förklaring till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Vi har genom vårt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, och inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor. När man frågar dem vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast ”att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat”. De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis tror de att lösningen är att tjäna mer pengar. ”Jag behöver eget privatjet för känna mig nöjd med livet.” Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser.

Att bli lycklig förutsätter självkänsla

Om väldigt rika människor fortfarande inte är lyckligare än någon annan, vad är det då som säger att ditt liv skulle få ett större värde om du hade större materiella tillgångar? Sanningen är att vi skulle vara precis så lyckliga eller olyckliga som vi känner oss idag; det kan yttre ting inte påverka. Om vi inte är lyckliga och tacksamma idag, kommer vi inte att bli mer lyckliga och tacksamma med pengar och framgång. Då säger många ”men livet är väl i alla fall bra mycket enklare om man har pengar/skönhet/status?”. Det beror på. Känner man inget inre värde, hittar man alltid anledningar till att inte vara lycklig. ”Jag är förvisso rik, vacker och beundrad, men det finns ändå de som har det mycket bättre än jag och jag har offrat mycket för att nå hit.” Människor hittar alltid godtagbara skäl till att inte vara lyckliga, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Vi har alla samma förutsättningar att skapa lycka

Vad jag vill säga är att vägen till verklig lycka går genom dig själv. Förklaringen vi anger till att vårt liv är ofullständigt, är sällan riktig. Falska övertygelser om vad som skapar lycka i livet, kommer att hålla kvar dig i ett missnöje och hindra dig från att nå ditt idealtillstånd. Du kanske tror att det är pengar, framgång eller respekt du måste ha. Det är en helt felaktig föreställning. Många tycker att det låter som en klyscha, men du har samma förutsättningar som alla andra människor att bli lycklig, det är inte ett privilegium för några få utvalda. På den punkten är alla jämlika. Du kanske inte tror att det är så just nu, men det är min starka övertygelse. Det här är en viktig insikt när vi strävar efter att skapa tillfredsställelse i livet. Det är nödvändigt att skilja verkliga behov från yttre behov. När vi kan skilja på detta, är det enklare att fokusera på det som ger livet ett verkligt värde.

Vi söker på fel ställen

Problemet när vi motarbetar vår egen lycka, är att det sker omedvetet. Frågar vi vemsomhelst: ”Vill du vara olycklig?” blir svaret: ”Självklart inte”. Frågar vi sedan: ”Varför är du inte lycklig?” blir svaret oftast: ”Jag har en dålig relation/ett stressigt arbete/ dålig ekonomi/ viktproblem”. Vi vill inte vara olyckliga, men vi vet inte vad vi ska göra för att ändra känslan. Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka.

Vi har svårt att vara tacksamma

Det finns ett talesätt som säger: ”Den friske har 1000 önskningar, men den sjuke har bara en.” Ofta klagar man på små irritationsmoment i tillvaron, tills något radikalt händer. Det kan handla om ett dödsfall i den nära omgivningen, en sjukdom eller en olyckshändelse. Plötsligt kommer man till insikt om vad som verkligen betyder något, och förstår hur lycklig man egentligen borde vara över det man annars tar för givet. När vi går igenom en kris inser vi betydelsen i sådant som annars är självklarheter. Den effekten är emellertid oftast kortvarig. Snart ser vi återigen hur svårt det är att leva, så hur ska man kunna känna sig tacksam för det? En kvinna sa på en av våra kurser: ”Mitt liv går ut på att betala räkningar, passa upp på alla andra och sedan somna utmattad framför TV: n när barnen har lagt sig. Vem tror du tackar mig för det? Ingen! Vad har jag för anledning att vara lycklig”? Hon har rätt, det är svårt att vara lycklig när man inte förstår sina verkliga behov. Kvinnan hoppades att självuppoffrandet skulle leda till att hon kunde känna sig betydelsefull. Istället kände hon bitterhet och agg gentemot dem som utnyttjade hennes snällhet.

Framgång leder inte alltid till lycka

Jag ska berätta om en ung man, som påbörjade en utbildning hos oss. På ytan har han allt en man kan drömma om. När han startade sin karriär, ägde han inte mycket mer än en madrass att sova på. (I efterhand har han sagt att den här perioden var den lyckligaste i hela hans liv). Han flyttade runt bland sina vänner i väntan på att slå igenom. Framgången kom, och från att bara ha ägt en madrass kunde han nu visa upp tillgångar som ett vackert hus med magnifik havsutsikt, flera bilar av märket Porsche och Mercedes, en båt och diverse andra symboler för sin framgång. Han hade dessutom en vacker fru som nyss fött deras första barn – en guldlockig liten pojke. På ytan hade han verkligen allt en man kan drömma om. Men trots att han nu skapat sådant han tidigare bara kunnat drömma om när han låg och sov på en madrass, var han ofattbart nog likgiltig inför det liv han nu levde. ”Alla de här sakerna ger mig bara ångest, jag vill helst slippa tänka på hur bra jag har det” suckade han. Varje gång han satte sig i en av sina bilar eller åkte ut med båten, fick han en obeskrivlig ångest av att inte vara värd all denna lyx. Han kunde därför inte glädjas åt någonting som påminde honom om hans framgång. Känslan av att inte vara värd framgång förstörde också allt. Det ledde fram till att han bedrog sin fru, gjorde våghalsiga investeringar och sålde bilarna, båten och huset. Det enda han har kvar, är en stark känsla av att inte vara värd lycka. När vi inte känner vårt inre värde, ser vi också till att misslyckas för att bevisa hur värdelösa vi är. Det här är ett självsabotage som sällan sker medvetet, men där vi ser resultaten i form av det kaos vi skapar runt oss. (Begreppet självsabotage behandlas i nästa brev.)

Vad är det som ger livet ett verkligt värde, om vi inte kan finna det i yttre bekräftelse?

Om vi verkligen vill finna en djupare mening med våra liv, och det vill alla människor, måste vi också börja rannsaka oss själva och det liv vi lever idag. Det är inte konstigt att människor är olyckliga. De flesta skulle givetvis vilja sköta om sin kropp, vårda sina nära relationer bättre, lägga tid på att vara i naturen och finna lite andrum i tillvaron. Men vi hinner inte. Det är först efter alla måsten som det blir möjligt att klämma in ett par minuter för allt det där man egentligen mår bra av. Om det nu finns tid över, vilket det sällan gör. Vi säger: ”Visst, jag vill kunna ägna mig åt allt det där man borde, men jag har ju inte tid.” Och sedan undrar man varför det är så svårt att känna sig tillfreds.

Det är inte fel att sträva efter framgång; men om det innebär att vi blir totalt utmattade på vägen kan man undra om det är värt alla ansträngningar. Framgången har oftast som syfte att vi ska bli bekräftade snarare än att den bygger på ren glädje. Sådan framgång kommer aldrig att ge oss inre harmoni, eftersom yttre bekräftelse inte är tillräcklig för att fylla vårt inre tomrum. För att bli lycklig behöver vi ta hänsyn till våra känslomässiga behov. De kan inte uppfyllas utifrån.

Så länge vi prioriterar yttre behov, är det svårt att känna någon djupare mening i tillvaron. Vi ser som viktigast att göra karriär, tjäna så mycket pengar vi kan och utföra en massa självpåtagna uppdrag. Sedan ska vi dessutom ta del av det enorma informationsflöde som sköljer över oss varje dag. Man måste ju hänga med i det senaste. Trots att huvuddelen av allt som visas i våra medier är elände och våld och meningslöst skräp, ser vi det som vår plikt att hålla oss ”uppdaterade”. Inte för att det gör oss speciellt upplyfta, och det är sällan vi engagerar oss i det tragiska som skildras ändå. Vi blir oftast bara ännu mer nedstämda. En journalist sa till mig: ”Det är själviskt att inte ta del av andra människors elände.” Hon har delvis rätt; det är själviskt att bara bry sig om sig själv. Men det är först när vi fyller våra inre behov som vi på allvar orkar engagera oss i andra människor, utan att innerst inne känna oss bittra, utnyttjade och utmattade.

Fokusera på dina verkliga behov

Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är inte lika lätta att ta på som materiella värden, men det är först när vi prioriterar dessa behov framför yttre behov som vi skapar livskvalitet. Verkligt värde upplevs bl a genom att:

sprida glädje runt sig
uttrycka tacksamhet
ha ett öppet sinne
inte döma och kritisera
vara flexibel och tillåtande
förlåta och släppa det som varit
acceptera sig själv
berömma och visa uppskattning
se och uppleva kärlek till det levande
vårda sina nära relationer
ägna tid åt det som verkligen ger dig glädje
avsätta tid för stillhet
söka kunskap och utveckling,

Det finns fler exempel, och många olika sätt att uttrycka dessa behov på. Du avgör själv hur du ska tillämpa dem.

DIN UPPGIFT

Del 1

Första steget är att ärligt svara på följande frågor: Vilka behov sätter du främst idag? Vad är viktigast att uppnå för dig? Hur prioriterar du din tid? Känner du dig fullständigt lycklig idag? Om inte, vad är det du saknar i ditt liv? Skriv ner svaren på varje fråga. Värdera inte dina svar, då det som kommer fram visar var du befinner dig just nu.

Del 2

Under följande två veckor ska du fokusera på att uppfylla ett viktigt behov varje dag. Du ska skriva ner sju viktiga behov du vill fokusera på, och koppla ett behov till var och en av veckans dagar. Under andra veckan upprepar du proceduren, och fokuserar på samma behov som under första veckan. Varje dag ska du alltså fokusera på att uttrycka ett viktigt behov under hela dagen. Du finner flera exempel under rubriken ”Fokusera på dina verkliga behov” på föregående sida och du kanske även har egna förslag. Välj vad som känns extra betydelsefullt just för dig. Ex. ”På tisdag ska jag fokusera på att berömma och visa uppskattning.” Lägg märke till vilken reaktion du skapar och vad du får tillbaka.

Viktigt att lägga på minnet

Bakom varje yttre skäl vi anger till vår olycka, finns ett inre behov som inte blivit bekräftat. Lycka handlar inte så mycket om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde. Börja öva genom att finna glädjen i enkla saker med hjälp av uppgiften ovan.

50 FRÅGOR FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HITTA DINA PASSIONER
Låt oss gå rakt in i det!

Om du vill leva ett meningsfullt liv, då måste du spendera lite tid på att bestämma vad du vill göra med ditt liv, och sedan anstränga sig för att leva det livet med passion.

Det är upp till dig!

Ingen annan kommer att göra det åt dig.

Så ta lite tid från din hektiska dag till dag rutin, och fundera över följande frågor.

1. Vad är mitt livs mening?
2. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mitt livs mening, vad skulle det vara?
3. Vem är jag?
4. Vad är det viktigaste i mitt liv?
5. Vad jag älskar att göra, mer än något annat?
6. Om jag hade bara sex månader kvar att leva, vad skulle jag vilja uppnå?
7. Vad skulle jag vilja efterlämna till världen?
8. Vad skulle jag göra med mitt liv, om jag visste att jag inte kunde misslyckas?
9. Om pengar, eller tid, eller nuvarande ansvarsområden inte var en fråga, vad skulle jag vilja göra med mitt liv, mer än något annat i världen?
10. Vilka aktiviteter har jag upptäckt att ger mig mest nöje?
11. Vad vill jag fortfarande lära mig?
12. När jag var barn, vad hade jag för drömmer om att göra med mitt liv?
13. Vad har varit den största utmaningen som jag har gjort så här långt i mitt liv? Kan jag hjälpa andra människor att övervinna samma utmaning?
14. Vilken utmaning skulle jag älska att övervinna, och sedan hjälpa andra att uppnå samma?
15. Vilka är de människor jag beundrar mest?
16. Varför beundrar jag dessa människor?
17. Hur skulle jag definiera deras passion?
18. Vilka är de egenskaper dessa människor besitter som jag också skulle vilja vara känd för?
19. Vilken är den största drömmen jag någonsin haft för mitt liv?
20. Vilka ämnen var det som jag gillade mest i skolan?
21. Vilken sport har jag mest sysslat med?
22. Vad konst eller hantverk har jag mest sysslat med?
23. Vilken social aktivitet har jag mest sysslat med?
24. Vilka fritidsintressen sysslar jag med?
25. Vilka fritidsintressen önskar jag att jag gjorde mer av?
26. Vad skulle jag vilja göra, om bara andra människor inte tyckte det var dumt?
27. Var i världen skulle jag helst vilja leva?
28. Vem skulle jag vilja bo där med?
29. Var i världen skulle jag vilja arbeta?
30. Vem skulle jag helst vilja arbeta med?
31. Hur skulle en perfekt dag se ut?
32. Finns det en andlig sida av mig, som väntar på att släppas lös?
33. Vad skulle jag vilja göra, just nu, som skulle tillföra mig mest glädje eller nöje?
34. Vilka speciella gåvor har jag som jag kunde ge till världen?
35. Vad är Det som får mig att gråta av glädje, eller ger tårar mina ögon?
36. Vad skulle jag vilja göra i helgen, bara för skojs skull?
37. Om jag kunde ges makt att förändra världen, vad skulle jag göra?
38. Om jag fick tre önskningar, vad skulle de vara?
39. Vad är det som skrämmer mig lite, men som skulle vara riktigt spännande om jag gjorde det?
40. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra med mitt liv?
41. Vilka egenskaper besitter jag som jag är riktigt stolt över?
42. Vad har jag gjort i mitt liv som jag är mycket stolt över?
43. Om jag hade tid att bidra till välgörenhet vad skulle det vara?
44. Vad gör jag oftast när jag plötsligt inser att tiden har flugit förbi, och allt mitt fokus legat på att en uppgift?
45. Vad vill jag göra på min nästa semester?
46. Vem i historien skulle jag mest älskat att vara och varför?
47. Vad gör jag som jag inte ångrar att jag gör, så här långt i mitt liv?
48. I slutet av mitt liv, vad skulle jag mest ångra att jag inte har gjort?
49. Vad är mitt livs mening?
50. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mina passioner, och bara komma igång med något vad skulle det vara?

Begrunda dessa frågor ett tag. Plocka ut en som du verkligen kan relatera till, och fråga dig själv frågan om och om och om igen, tills du har ett svar.

Svaren finns inom. Om du frågar får du ditt svar.

Du kan leva ett liv i syfte. Du kan leva ett liv av passion och framgång! Fråga, tills du får ditt svar. Och sedan vidta omfattande åtgärder. Det är värt det, jag lovar.

Vilka är dina Värderingar

VÄRDERINGAR ARBETSBLAD
(Anpassad från Kelly Wilson’s Valued Living Questionnaire)

Vad är viktigt för dig innerst inne? Vad vill du att ditt liv ska stå för? Vilken typ av egenskaper vill du odla? Hur vill du vara i dina relationer med andra? Värderingar är vårt hjärtas djupaste önskemål för hur vi vill interagera med och relatera till världen, till andra människor och till oss själva. De är de ledande principer som kan vägleda oss och motivera oss när vi går genom livet.

Värderingar är inte samma sak som mål. Värderingar är riktningar vi fortsätter i, medan mål är vad vi vill uppnå på vägen. En värdering är som kompasskursen norr medan ett mål är som floden eller berget eller dalen vi siktar på att passera när vi reser i den riktningen. Målen kan nås eller prickas av, medan värderingar är en pågående process. Till exempel, om du vill vara en kärleksfull, omtänksam, stödjande partner, så är det en värdering – en pågående process. Om du slutar att vara kärleksfull, omtänksam och stödjande, så är du inte längre en kärleksfull, omtänksam, stödjande partner, du lever inte längre lever efter den värderingen. Om du däremot vill gifta dig, så är det ett mål – det kan bockas av eller uppnås. När du är gift, då är du gift – även om du börjar behandla din partner mycket dåligt. Om du vill ha ett bättre jobb, så är det ett mål. När du har fått det – så har ett mål uppnåtts. Men om du vill ge av dig själv till fullo i jobbet, så är det en värdering – en pågående process.

Följande områden av livet värderas av vissa. Alla har inte samma värderingar, och det här är inte ett test för att se om du har ”rätt” värderingar. Tänk på varje område i form av allmänna livsriktningar, snarare än i termer av specifika mål. Det kan finnas vissa områden som du inte värdesätter så mycket, och då kan du hoppa över dem om du vill. Det kan finnas områden som överlappar varandra – t.ex. om du värderar att vandra i bergen, så kan det omfattas av både fysisk hälsa och rekreation. Det är också viktigt att du skriver ner vad du skulle värdera om det inte fanns något hinder i vägen. Vad är viktigt? Vad bryr du dig om? Och vad du skulle vilja jobba för?

1. Familjeförhållanden. Vilken typ av bror / syster, son / dotter, farbror / faster vill du vara? Vilka personliga egenskaper skulle du vilja ta med till dessa relationer? Vilken typ av relationer vill du bygga? Hur skulle du interagera med andra om du var den perfekta versionen av dig själv i dessa relationer?

2. Äktenskap / par / intima relationer. Vilken typ av partner skulle du vilja vara i en intim relation? Vilka personliga egenskaper vill du utveckla? Vilken typ av relation vill du bygga? Hur skulle du interagerar med din partner om du var den idealiska versionen av dig själv i förhållandet?

3. Föräldraskap. Vilken typ av förälder skulle du vilja vara? Vilken typ av egenskaper vill du ha? Vilken typ av relationer vill du skapa med dina barn? Hur skulle du bete dig om du uppträdde på ett för dig perfekt sätt?

4. Vänskap / socialt liv. Vilken typ av kvaliteter skulle du vilja ta med till din vänskapsrelationer? Om du kan vara den bästa vän som du kan vara, hur skulle du då bete dig mot dina vänner? Vilken typ av vänskapsrelationer vill du bygga?

5. Arbete / sysselsättning. Vad värdesätter du i ditt arbete? Vad skulle göra arbetet mer meningsfullt? Vilken typ av anställd skulle du vilja vara? Om du skulle leva upp till dina egna ideal, vilka personliga egenskaper skulle du vilja ta med till ditt arbete? Vilka slags arbetsrelationer vill du bygga?

6. Utbildning / personlig utveckling. Vad värdesätter du inom området lärande, undervisning, utbildning eller personlig utveckling? Vilka nya kunskaper få? Vilka ytterligare utbildningar tilltalar dig? Vilken typ av student skulle du vilja vara? Vilka personliga egenskaper vill du använda?

7. Rekreation / nöje / fritid. Vilka typer av fritidssysselsättningar, sport eller fritidsaktiviteter tycker du om? Hur kopplar du av? Hur har du kul? Vilka typer av aktiviteter tycker du om att göra?

8. Andlighet. Vad än andlighet betyder för dig så är det bra. Det kan vara så enkelt som att gå ut i naturen, eller som att deltaga i en organiserad religiös grupp. Vad är viktigt för dig i detta område av livet?

9. Medborgarskap / miljö / samhällsliv. Hur skulle du vilja bidra till samhället eller miljön, t.ex. genom volontärarbete, eller miljöåtervinning, eller att stödja en förening / välgörenhet / politiskt parti? Vilken typ av miljö vill du skapa hemma och på jobbet? Vilka omgivningar vill du vara mer i?

10. Hälsa / fysiskt välbefinnande. Vilka är dina värderingar som handlar om att upprätthålla ditt fysiska välbefinnande? Hur vill du se efter din hälsa när det gäller sömn, kost, motion, rökning, alkohol etc? Varför är det viktigt?

 

 

Rulla till toppen