Coaching

Vad är livscoaching?

Livscoaching är en Coachingmodell som hjälper människor att identifiera och uppnå önskade värden i livet. Jag som livscoach hjälper mina klienter att gå från nuläge till önskat läge med hjälp av olika Coachingverktyg och tekniker.

Jag utmanar dig att identifiera ‘dolda’ hinder som begränsar dig i din utveckling och jag får dig att ‘se dig själv’ och din verklighet ur nya perspektiv som ligger till grund för förändring.

Varför livscoaching?

Livscoachning berör frågor i livet och frågor om livet: 
– Vill du växa som människa?
– Vill du stärka din självkänsla?
– Vill du få bättre balans i livet?
– Står du inför vägval i livet?
– Vill du utveckla dina relationer?
– Känner du sorg eller oro?
– Vill du skapa ny inspiration i livet/ arbetslivet?
– Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?
– Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?

 

Hur går det till?

Kjell- (4)

Det är ett samarbete du har svaren och jag har frågorna. Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst första möte där vi tillsammans tittar på ditt nuläge och var du vill. Vi kartlägger dina styrkor, din potential, din längtan och din vilja. Vi identifierar eventuella hinder och utmaningar. Första steget till förändring är medvetenhet. Därefter läggs coachingen upp helt individuellt beroende på vilka behov du har och vilka mål du vill uppnå.

Under våra möten kommer du att uppleva nya tankar som hjälper dig att handla och agera mot de värden du vill uppnå i livet. Du kommer att vara med om många aha- och wow-upplevelser.

Tjänster & Priser

OM COACHING KÄNNS RÄTT FÖR DIG !
Så kan du ta kontakt med mig:
Själens Krigare/Kjell Haglund
Pris enligt överenskommelse
0733-280 590
Mail: [email protected]