"Jag vill vara en hjälp för andra att finna mer livsglädje, njutning och mening i livet."

Det finns inget roligare än att se en person utvecklas, nå bättre resultat, övervinna eventuella mentala hinder och bryta beteenden, hitta sitt fokus och sin styrka och därmed också omsätta sin verkliga potential i tanke och handling.

Styrkor och övertygelse

Min styrka som personlig coach är min känsla att fånga vad som sägs mellan raderna, min ärlighet, förmågan att lyfta fram det som är viktigt, ge positiv feedback och att även ge tid åt skratt och humor under sessionerna.

Min övertygelse är att man aldrig blir fullärd, samtalmetodiker utvecklas ständigt och därför vidarutbildar jag mig hela tiden. Det ger mig inspiration som jag gärna delar med mig av.

Livsfilosofi

Min livsfilosofi är att alla människor har en outnyttjad kraft som av olika skäl inte kommit i dagen och att man kan, genom olika verktyg som t.ex. coaching, ge personer möjlighet att ta fram oanade krafter och sin dolda kapacitet.

Jag är ärlig, engagerad och kommunicerar rakt. För mig är det viktigt att vi kan vara här och nu i livet och njuta av dagen samtidigt som vi arbetar med vår personliga utveckling på ett positivt och glädjefullt sätt.