Lev ditt liv i Kärlek

LEV DITT LIV I KÄRLEK

I samhället idag existerar en djup splittring mellan den inre och yttre världen, mellan intellekt och intuition, mellan manligt och kvinnligt, mellan vila och aktivitet och yttre kunskap och inre visdom samt mellan kärlek och ondska. Det sker en snabb teknologisk utveckling i samhället, men vi verkar att glömma den viktigaste faktorn oss själva. Du har hela tiden möjlighet att fatta nya beslut om vem du är. Gårdagen är bara en gammal sanning om den du var, idag är en Ny dag välj om! Lycka till på färden genom livet!

Den kärlek som skapas av våra sinnen är inte den sanna kärlek som jag vill visa, denna slags kärlek är blott ett tecken på livets ego. Om du låter dig ledas av livets alla företeelser och ditt
egos alla bedömningar kommer du med all säkerhet att vandra förgäves under en lång tid. Kanske förlorar du dig i ditt egos och ditt intellekts invecklade mångfald i dina intrycks ständigt
föränderliga värld, i tankar och bedömningar. Det har jag också gjort en gång.

När vår själ är stängd så skapar detta en isolerad och ensam och isolerad känsla, tillsammans med en attityd av att: «ingen älskar mig», «ingen bryr sig om mig» och «livet är en kamp», vilket gör att vi inte ser den kärlek som hela tiden finns runtomkring oss.

Det är när vi börjar öppna vår själ som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med träden, med naturen, med havet och med himlen. Själens uppvaknande sker när vi börjar att bry oss om allas behov och det är en djup glädje att sätta andra personers behov framför våra egna behov. Det är på själens medvetenhetsnivå som vi börjar utveckla den medvetenhet och sensitivitet, som gör att vi börjar att bry oss om andra personer. Själen agerar utifrån premisserna att «jag är ansvarig» och «bara kärlek fungerar».

Vår själ är dörren till ett accepterande både för oss själva och för andra. Vår själ är egentligen aldrig stängd, utan det är vår egen rädsla och våra döm anden om oss själva och andra som håller själen stängd. Kärlek och rädsla är två sidor av samma mynt. Kärlek och rädsla är varandras mot satser som ljus och mörker. I avsaknad av kärlek, så skapas rädsla.

I kärlekens ljus så försvinner rädslan. Det är på själens nivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på själens nivå som vi börjar att förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att det är kärlek som är det viktiga i livet.

Tillit är en förutsättning för kärlek. Utan tillit är kärlek som en artificiell plastblomma, istället för en levande, fräsch och doftande ros. Även om en del människor kommer att svika vår tillit, så finns det ingen anledning att låta detta underminera vår tillit. Det är bättre att låta några människor svika vår tillit än att inte låta vår grundläggande tillit utvecklas. Många människor är ju så sovande och omedvetna att de inte ens vet vad de gör.

’’Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska
någon annan. ”Vi är skapta för att älska och vara älskade”

Även om vi känner oss sårade, desillusionerade och besvikna på andra människor, så försök att ge dem kärlek, förståelse och medkänsla. Vi har blivit lärda att vi ska älska andra, men inte att älska oss själv. Men hur kan vi älska andra utan att först älska oss själva? Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska någon annan.

Vi står vid ett vägskäl och ett val mellan egots separation och själens visdom. Att lyssna på själens visdom är ett byta ett yttre liv mot ett inre liv från egots kortsynta perspektiv av «jag» och «mitt» till själens fokus på kärlek och den andres behov. Det är att byta medvetande från egots kortsynta separation och ändlösa begär till själens visdom av kärlek, glädje, samhörighet, visdom och helhet.

När vi följer egots väg, så leder detta bara till kamp, konflikt, separation och utmattning. Själens väg handlar om att lära oss lyssna till vårt sanna jag, till vår inre källa av kärlek, glädje, sanning och visdom. Det är att vara i en djup enhet och harmoni.

Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår själsliga och andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas.

Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor.

Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vår själ att öppnas igen och vi känner då all den kärlek som finns där.
Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting.

Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela. Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.

Den största rörelsen är Kärlek. Kärlek visar sig själv som ett universum i ett oändligt antal former. Du är Kärlek! Om du vänder din uppmärksamhet till ditt sanna jag är du omedelbart hemma. Också för ett totalt överlämnande, en förening med din själ kommer att föra dig hem.

The text Happy Valentines Day appearing behind torn brown paper.

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag. Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag.

Precis som den fysiska kroppens rytm mellan in och utandning, så har kärleken också två poler att aktivt ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att tillåta sig att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Livets flöde är en harmonisk samverkan mellan alla element & krafter, din själ, din kropp och ditt sinne allt omkring dig i din livstillvaro ingår i en ständig växelverkan. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa ditt blodflöde, därför handlar livet om att ge och ta emot, för att allt ska fortsätta att cirkulera i ditt liv, handlar det om att ge och ta emot. När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje så skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Men tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får.

Därför att glädje och kärlek är livs uppbyggande och livsuppehållande, glädje och kärlek skapar tillväxt. Men det handlar även att du ska vara helt öppen att ta emot från andra. Tänk varje dag att i dag ska jag tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda dig. T.ex alla naturens gåvor såsom solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Du ska också vara öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Gör en överenskommelse med dig själv att hålla rikedom cirkulerande i ditt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång du möter någon ska du tyst önska dem kärlek, lycka, glädje och skratt.

Sinne och förnuft är fångade i bedömande beteenden och kan inte nå stillhet. Men sinnet är ingen brottsling. Om du följer min vägledning kan sinnet mycket snabbt bringa dig till Sanningens port. Väl demaskerat och igenkänt för sin illusoriska natur genom kan du ta dig hem, där ditt sanna jag alltid har varit här och nu!

Då du står inför denna utmaning, behöver du inte göra någonting. Ditt sanna jag kommer att omfamna dig! Du är fri! Du har alltid varit fri! En stor utmaning väntar dig, att inte fly, att inte drömma dig bort, att inte önska dig bort från ditt sanna jag. Din själ, ditt Innersta Väsen, ditt Varande, behöver inga föreställningar. Vad du än inbillar dig så finns absolut sanning inom det du redan är Obefläckad Medvetenhet. Detta oändliga öppnande till Stillhet är ditt Sanna jag.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion.
Kärleken är som vatten.
Om den inte flödar stagnerar den.
Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla.
Skär hål på alla dina illusioner och du ska upptäcka
att du är enbart kärlek

Den värdefullaste gåva vi kan ge en annan människa är vår kärlek. Vad vi behöver göra är att öppna vår själs inre dörr och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till träden och stjärnorna och denna kärlek kommer att returneras tusenfallt till oss.

Att leva ett liv i kärlek innebär b.la:

Skönhet, medkänsla, mod, kreativitet, energi, kraft, entusiasm, oändlighet, universalitet, frihet, befrielse, samarbete, vänskap, generositet, godhet, god vilja, tacksamhet, uppskattning, harmoni, humor, glädje, ljus, lycksalighet, ordning, tålamod, positivitet, verklighet, sanning, tjänande, förtroende, tillit, förnyelse, klarhet, frid, tystnad, lugn, enkelhet, helhet, förståelse, ärlighet, meningsfull het, vitalitet, vilja, visdom, närhet, omtanke, inre frid, förståelse. Det som ger mig kraft, inte det som lämnar mig kraftlös. När jag upplever att allt flyter i mitt liv, då jag inte går emot mig själv, jag följer min själ och därmed ger jag mig kärlek. Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans. Då jag kan sitta och tänka på hur många möjligheter jag har, snarare än på vad som begränsar mig, då ger jag mig kärlek. När jag känner mig tillfreds, avspänd, respekterad, hörd, sedd, rörd och glad i mina relationer. Känner att jag kan visa mig naken på alla sätt i dem, då har jag kärleksfulla relationer och ger därmed mig själv kärlek.

När jag känner mig fri och rörlig i mitt liv och inser att jag skapar min dag med mina tankar, känslor, ord och handlingar, då ger jag mig själv kärlek. När jag inser mitt värde, förstår jag att de stora drömmar jag har kan bli verklighet! Då jag ser att jag har rätt till en plats på jorden och är värd att göra den hur stor eller hur liten jag själv just då behöver, för att växa då ger jag mig själv kärlek.

När jag ser att vår moder jord och vår himlen, djuren, träden och vattnet är en förlängning av den jag är. Vi är inte åtskilda. Jag kan se att genom att läka mig själv så läker jag andra, som är en del av det jag är. Därmed kan jag släppa min ångest och känsla av skuld. Då jag ser att jag inte är tillräcklig, förrän jag inser att jag är tillräcklig. Att det inte finns något som heter otillräcklighet, endast kärlekslöshet.

När jag inser att det inte finns för litet, annat än för litet kärlek till mig själv. När jag ser till att ge mig kärlek, ser jag hur detta givande automatiskt sträcker sig utanför mig själv och hur det blir det mest kärleksfulla för alla andra. Kärlek är inte att uppvakta egot och egots önskan, kärlek är att stilla själen med en öm famn. Kärlek är inte att fokusera mig på mitt ego, blåsa upp mig själv och tro att jag är
förmer. Kärlek är inte att offra sig eller att utplåna sig själv eller att ta ansvar för en annan människas liv och tyckanden. Kärlek handlar om att se mitt värde, att jag är en del av allt som existerar och lever. Kärlek är att ta ansvar för mig själv; mina tankar, mina känslor och mina handlingar och se hur de påverkar mig själv och min omgivning.

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen.

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta. Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta.

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dej jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att «älska alla ovillkorligt inklusive dej själv».

Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dej. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dej. Du bara älskar dem för att de finns!

Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. «Jag ska älska dej om du älskar mej» har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: «Jag älskar dej vad du än säger eller gör» «Jag kommer alltid att älska dej»

Kärlek är att ge sig själv det stöd jag behöver för att gå vidare. Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden. Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro. Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!

«Inga fjättrar» «Ingen bytesvara» «Ingen bokföring» «Min kärlek finns bara för att vi finns» Jag kanske inte vill vara med dej ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla gånger. «Men jag kommer alltid att älska dej». «Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mej när jag tänker på dej». Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Rulla till toppen