Vilka är dina Värderingar

VÄRDERINGAR ARBETSBLAD
(Anpassad från Kelly Wilson’s Valued Living Questionnaire)

Vad är viktigt för dig innerst inne? Vad vill du att ditt liv ska stå för? Vilken typ av egenskaper vill du odla? Hur vill du vara i dina relationer med andra? Värderingar är vårt hjärtas djupaste önskemål för hur vi vill interagera med och relatera till världen, till andra människor och till oss själva. De är de ledande principer som kan vägleda oss och motivera oss när vi går genom livet.

Värderingar är inte samma sak som mål. Värderingar är riktningar vi fortsätter i, medan mål är vad vi vill uppnå på vägen. En värdering är som kompasskursen norr medan ett mål är som floden eller berget eller dalen vi siktar på att passera när vi reser i den riktningen. Målen kan nås eller prickas av, medan värderingar är en pågående process. Till exempel, om du vill vara en kärleksfull, omtänksam, stödjande partner, så är det en värdering – en pågående process. Om du slutar att vara kärleksfull, omtänksam och stödjande, så är du inte längre en kärleksfull, omtänksam, stödjande partner, du lever inte längre lever efter den värderingen. Om du däremot vill gifta dig, så är det ett mål – det kan bockas av eller uppnås. När du är gift, då är du gift – även om du börjar behandla din partner mycket dåligt. Om du vill ha ett bättre jobb, så är det ett mål. När du har fått det – så har ett mål uppnåtts. Men om du vill ge av dig själv till fullo i jobbet, så är det en värdering – en pågående process.

Följande områden av livet värderas av vissa. Alla har inte samma värderingar, och det här är inte ett test för att se om du har ”rätt” värderingar. Tänk på varje område i form av allmänna livsriktningar, snarare än i termer av specifika mål. Det kan finnas vissa områden som du inte värdesätter så mycket, och då kan du hoppa över dem om du vill. Det kan finnas områden som överlappar varandra – t.ex. om du värderar att vandra i bergen, så kan det omfattas av både fysisk hälsa och rekreation. Det är också viktigt att du skriver ner vad du skulle värdera om det inte fanns något hinder i vägen. Vad är viktigt? Vad bryr du dig om? Och vad du skulle vilja jobba för?

1. Familjeförhållanden. Vilken typ av bror / syster, son / dotter, farbror / faster vill du vara? Vilka personliga egenskaper skulle du vilja ta med till dessa relationer? Vilken typ av relationer vill du bygga? Hur skulle du interagera med andra om du var den perfekta versionen av dig själv i dessa relationer?

2. Äktenskap / par / intima relationer. Vilken typ av partner skulle du vilja vara i en intim relation? Vilka personliga egenskaper vill du utveckla? Vilken typ av relation vill du bygga? Hur skulle du interagerar med din partner om du var den idealiska versionen av dig själv i förhållandet?

3. Föräldraskap. Vilken typ av förälder skulle du vilja vara? Vilken typ av egenskaper vill du ha? Vilken typ av relationer vill du skapa med dina barn? Hur skulle du bete dig om du uppträdde på ett för dig perfekt sätt?

4. Vänskap / socialt liv. Vilken typ av kvaliteter skulle du vilja ta med till din vänskapsrelationer? Om du kan vara den bästa vän som du kan vara, hur skulle du då bete dig mot dina vänner? Vilken typ av vänskapsrelationer vill du bygga?

5. Arbete / sysselsättning. Vad värdesätter du i ditt arbete? Vad skulle göra arbetet mer meningsfullt? Vilken typ av anställd skulle du vilja vara? Om du skulle leva upp till dina egna ideal, vilka personliga egenskaper skulle du vilja ta med till ditt arbete? Vilka slags arbetsrelationer vill du bygga?

6. Utbildning / personlig utveckling. Vad värdesätter du inom området lärande, undervisning, utbildning eller personlig utveckling? Vilka nya kunskaper få? Vilka ytterligare utbildningar tilltalar dig? Vilken typ av student skulle du vilja vara? Vilka personliga egenskaper vill du använda?

7. Rekreation / nöje / fritid. Vilka typer av fritidssysselsättningar, sport eller fritidsaktiviteter tycker du om? Hur kopplar du av? Hur har du kul? Vilka typer av aktiviteter tycker du om att göra?

8. Andlighet. Vad än andlighet betyder för dig så är det bra. Det kan vara så enkelt som att gå ut i naturen, eller som att deltaga i en organiserad religiös grupp. Vad är viktigt för dig i detta område av livet?

9. Medborgarskap / miljö / samhällsliv. Hur skulle du vilja bidra till samhället eller miljön, t.ex. genom volontärarbete, eller miljöåtervinning, eller att stödja en förening / välgörenhet / politiskt parti? Vilken typ av miljö vill du skapa hemma och på jobbet? Vilka omgivningar vill du vara mer i?

10. Hälsa / fysiskt välbefinnande. Vilka är dina värderingar som handlar om att upprätthålla ditt fysiska välbefinnande? Hur vill du se efter din hälsa när det gäller sömn, kost, motion, rökning, alkohol etc? Varför är det viktigt?

 

 

Rulla till toppen