Symtom på låg Självkänsla

Symtom på låg självkänsla?

Mycket stor forskning har visat att det är låg självkänsla och bristen på en inre trygghet som är den största orsaken till att vi vuxna och att våra ungdomar mår dåligt i dagens samhälle i dag.

Vår nivå av självkänsla påverkar nästan allt vi tänker, säger och gör, det påverkar hur vi ser på världen och vår plats i den. Det påverkar hur andra i världen ser och behandlar oss. Det påverkar de val vi gör, val om vad vi ska göra med våra liv. Det påverkar vår förmåga att både ge och ta emot kärlek. Och det påverkar vår förmåga att vidta åtgärder för att förändra saker som måste ändras.

Som ni kan se, bidrar självacceptans till utvecklingen av en sund självkänsla och kan avsevärt påverka hur vi lever våra liv. När vi har sund självkänsla är vi medvetna om vår potential, vet många aspekter som gör oss unika och vi värdesätter och respekterar oss. Ännu viktigare är dock vet vi att våra brister och / eller brister inte i sig dåligt, att de inte anger vårt värde och egenvärde. Med en sund självkänsla är vi medvetna om att det är mänskligt att ha begränsningar och gör misstag.

Låg självkänsla sätter oss även i riskzonen för ätstörningar, till tonårsgraviditeter, depression, självmord, kriminella eller våldsamma beteende, mobbning, trakasserier, drog-och alkoholmissbruk, makens missbruk, dålig arbetsprestation, skilsmässa och katastrofala förhållanden bara nämna några. Den goda nyheten är dock att precis som självkänsla utvecklas under barndomen, som vuxen, kan du lära dig att motverka självförgörande beteenden.

Några av de klassiska tecknen på låg självkänsla är: konsekvent oro och känslomässigt kaos, alltid framhäva det negativa, inte kan acceptera komplimanger, alltför bekymrad över vad andra tycker, inte litar sina egna åsikter, ofta deprimerad, själv -försummelse, ätstörningar, oförmögen att anta utmaningar, kontrollbehov, behövande, arrogant, extremt själv-defensiv, överdriven perfektionism, och en konstant behov av validering och erkännande. En person som lider av låg självkänsla kan känna sig konstant värdelös, och känner sig ofta helt hjälplös att göra något för att göra sitt liv bättre. låg självkänsla kan vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd i någons liv, och ska alltid tas på allvar och inte ignoreras.
.

Låg Självkänsla kan visa sig genom:
• Alla beroenden
• Ätstörningar
• Söker yttre bekräftelse
• depression och självmord
• social ångest
• Kommunikationsproblem
• avundsjuka, svartsjuka och girighet
• sexuellt missbruk, relationsberoenden
• avståndstagande eller ägandebehov i/till relationer
• besatthet eller undvikande av stimulans
• personer “som – älskar – för – mycket” syndromet
• antisociala beteenden
• medberoende
• arbetsnarkomani
• fanatism eller religiös hängivelse
• mobbing
• tonårsgraviditeter
• ångest, stress
• känner sig dålig, att man inte tycker att man är värd något
• gör saker som inte är bra för en
• undviker att umgås med andra
• undviker att prova nya saker
• försöker vara andra till lags i vänskaps- och kärleksrelationer
• inte tar plats och tar för sig i olika situationer
• ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra
• blir jätteledsen om man misslyckas med något man gör.
• saknar social kompetens
• undviker sociala sammanhang.
• går på defensiven inför en negativ situation.
• överanalyserar sina ”problem”, vilket gör dem upptagna med sina egna problem.
• kan uppvisa fysiska symtom som trötthet, huvudvärk och sömnlöshet.
• är benägna att hysa flera negativa egenskaper om sig själva som att känna värdelös, oälskad och inkompetent.
• dras till dåliga relationer som är dömda att misslyckas.
• hatar förändring i någon form.
• är benägna till negativa tankar och att vara pessimistisk. .
• är nästan alltid oroliga och rädda, tar allt personligt.
• tenderar att bli arga väldigt snabbt om de mest vardagliga saker.
• har en tendens att försöka behaga människor.
• kan inte acceptera komplimanger
• har en dålig kroppsuppfattning
• är rädda för att ta ansvar.
• misslyckas med att inse sin potential.
• gör negativa “Jag är” uttalanden hela tiden.
• ägger inte mycket tid leva i nuet
• fruktar nya upplevelser
• egna svar på nederlag eller besvikelser är överdrivna
• men ser sig själva långt ifrån perfekta.
• skryter om och överdriver arten av sina framgångar för att täcka upp känslor av otillräcklighet.
• har ett stort behov av godkännande och stöd.
• smutskastar sig själva, speglar även sitt själv prat detta med tankar som “jag inte förtjänar …” eller “jag kommer aldrig att kunna …”
• försummar sitt utseende
• undviker verklig intimitet och djupa relationer
• har en stor längtan efter materiella ägodelar.
• deltar i “hårt arbete” för att undvika att konfrontera sina personliga frågor
• uttrycker sällan sina idéer och tror inte på sig själv.
• känner sig hopplös.
• kämpar med brist på energi
• är passiva
• ser liten uppgift som mycket stor och hotfull.
• Jobb-hopping
• har en låg grad av självkännedom
• använder massor av energi för att upprätthålla en fasad
• tenderar att vara oroliga.
• är mycket känsliga för kritik
• alltför kritiska mot andra
• är socialt isolerad saknar ett stödjande nätverk.
• kämpar med missbruk
• fokuserar på det förflutna.
• ångest, depression och blyghet.
• negativa tankar om sig själva och sina förmågor.
• beroendeframkallande eller tvångsmässigt beteende (t.ex. alkoholism, drogmissbruk, mat, shopping och rökning).
• negativa och hopplösa tankar.
• oförmåga att övervinna tidigare negativa känsloupplevelser.
• undviker ögonkontakt med andra och / eller går med huvudet nedåt.
• känner obehag och isolerar sig.
• svårt att acceptera komplimanger och blir lätt sårad av kritik.
• frustration och otålighet med sig själva.
• tendens att skylla sig själv för negativa händelser och inte ta åt sig äran för positiva.
• undvikande av att risker i sitt personliga och professionella liv.
• negativ jämförelse av sig själv mot andra.
• brist på förtroende för beslutsfattande förmåga.

 

Rulla till toppen