Certifierad QI Gong Coach

04may(may 4)15:0010(may 10)13:00Certifierad QI Gong Coach

Event Details

Certifierad 5 Elementens Qi Gong Coach
Certifierad Power Qi Gong Coach

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

5 dagars utbildning i Västerås den 2-8/3 2020
5 dagars utbildning i Varberg den 4-10/5 2020

Kostnad 3.500kr detta inkluderar Kost & Logi
samt studiematerial samt arbetsmaterial..
Det går bra att dela upp kostnaden

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Stresscoach
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Meditations Coach

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]

Mer information:
kjellhaglund.com kjellhaglund.se livscoachakademin.se

QI GONG
Qigong är ett Kinesisk system som bygger på att man manipulerar det egna naturliga energi systemet i kroppen, Qi är livsenergi, Gong står för skicklighet, genom Qigong får vi skicklighet att manipulera energin i kroppen för olika ändamål. Qi gong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har metoden vidareutvecklats av indiska buddhister. Metoden beskrivs utförligt i det klassiska verket Huang Ti Nei Ching. Qi gong sägs vara en föregångare till de asiatiska stridskonsterna. Qigong är en term som beskriver en mycket komplex och mångfaldig tradition av andliga, strids, och hälsoövningar från Kina. Qigong är ett modernt uttryck som den nuvarande Kinesiska regeringen använder för att kategorisera över 1500 olika stilar av dessa övningar för att ge dem ett meningsfullt sammanhang.

Sedan började taoistiska och buddhistiska munkar utöva Qi gong och dessa lärde sig att kontrollera sin Qi med hjälp av mental kraft och därigenom utföra extraordinära handlingar som att styra en annan persons Qi dit i kroppen där den bäst behövs, klyva stora stenblock med huvud eller händer, sätta döda ting i rörelse etc.
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig odödlighet.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Samtidigt kan ´Qigong ge oss tillgång till outnyttjade försvars och regenerationsresurserQi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår. I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form avsedd att balansera kropp och själ

Qigong (tjigång) kan översättas till energiarbete – en mångtusenårig kinesisk självträning som vuxit till en folkrörelse över hela världen. Enligt kineserna är qigong en metod att arbeta med kroppens energifält och på så sätt skapa ett slags partnerskap mellan kropp och själ.

Som tai chi och yoga är Qigong en del av den traditionella, kinesiska läkekonsten.Qi betyder bl a energi och gong kan översättas med arbete eller prestation. Inom den kinesiska läkekonsten anser de lärde att varje människa föds med en grundläggande livsenergi, Qi, och att man genom Qigong kan aktivera denna källa till liv och på så sätt ta tillvara kroppens förmåga att läka sig själv. Enligt den kinesiska läkekonsten uppstårsjukdomar när det blir obalans i Qi. Regel-bunden och väl genomförd Qigong anses skapa balans i livsenergin och att kroppskännedomen förbättras.

Många människor har problem med sin andning – ofta utan att riktigt veta om det själva. Spänningar kan göra att andningen blir fel och ansträngd. Genom att andas avslappnat kan varje människa förbättra sin hälsa, både fysiskt och psykiskt enligt den kinesiska läkekonsten där man anser att andningen är en bro mellan detmedvetna och undermetvetna. Att lära sig bukandning är en viktig del inom Qigong.

I Sverige har Qigong de senaste åren blivit all mer omskrivet, vanligt och uppskattat. Över hela landet startas kurser för intresserade i alla åldrar framför allt för äldre som på ett enkelt och skonsamt sätt kan träna koncentration, smidighet och balans.

Vad säger vetenskapen? Från en mycket stor skepsis har det bland västerländska läkare på senare år svängt mot ett stort intresse för Qigong och andra meditativa rörelseövningar. Många läkare har sagt sig vara glatt förvånade över vad patienter kan uppnå med regelbundna qigong-övningar, men fortfarande finns en utbreddtveksamhet till hur meditativa övningar och rörelser påverkar livsvenergin och därmed hälsan.

QI – DEN MYSTISKA KRAFTEN

Vad är egentligen Qi? Alla har hört om det, men ingen vet.
Grovt kan Qi beskrivas som livsenergi. Inte energi i form av kalorier eller joule, utan den positiva energi man upplever när man känner sig frisk, stark, balanserad, lycklig och upprymd.

Vi kan se fysiska, själsliga och mentala sidor av Qi. Den fysiska tar sig uttryck i hur energin kan tillföras kroppen, kännas lagrad i kroppen och flöda i harmoniska banor. Den själsliga och mentala sidan gör sig gällande när vi befinner oss i ett balanserat och harmoniskt tillstånd och känner att vi kan hantera stress och besvärliga situationer. Qi kan i västerländska termer beskriva fysisk och själslig samt mental energi och välmående.

Tecknet för Qi består av riskorn och ånga: Det kokande riset som är österlandets allra främsta symbol för det livgivande. Ris kan inte ätas utan att först kokas. Först när det givits energi kan det avge energi. Sådan är också Qi – rörelse är själva förutsättningen.

Qi måste alltid flöda.
Qi är i ständig förändring, liksom livet.
Qi är förutsättningen för själva livet.

Qi tillförs kroppen på två sätt: När vi föds får vi en mängd Qi av våra föräldrar. Denna Qi, som lagras i kroppen, är oersättlig och när den tar slut tar också själva livet slut. Denna Qi förbrukar vi exempelvis vid sex (som eventuellt ger Qi till ett barn, varvid cirkeln sluts).

Den andra källan till Qi är luften, naturen, maten och andra människor. Denna Qi lagras i hara, närmare bestämt i seika tanden, ett område strax under naveln. Denna Qi förbrukas ständigt med ens olika aktiviteter.

Vi kan fylla på vår Qi genom att andas riktigt med bukandning. Sömn är ett annat sätt att fylla på sin Qi. Att sova i lugn miljö, i en bra säng och med öppet fönster säkerställer en energirik nästa dag. Vi kan också ta emot Qi från naturen genom att vistas ute, andas frisk luft och få härliga naturupplevelser. Kosten är också viktig. Grönsaker, frukt och friskt vatten innehåller jordisk Qi. Qi kan vi även få ta emot av andra människor. Att leva ett liv i inre harmoni och balans innebär att då fyller vi även på Qi. Vid sk energimassage (en form av shiatzu) ger massören av sin Qi genom att andas rätt och massera meridianer och akupressurpunkter.

Qi förbrukas normalt under ens dagliga liv. Vid större kroppsansträngning åtgår mer Qi. Mest Qi åtgår vid kamp och vid överdrivna känslostormar och känsloutbrott. Den som vill spara sin Qi till viktigare tillfällen bör alltså undvika att utsätta sig för starka känslosituationer och framför allt överdrivna skratt-, glädje-, sorg- eller vredesutbrott.

Däremot ska man inte gå och undertrycka känslor. I det undermedvetna kan finnas undanträngda problem som likt gruskorn ligger och stör ens sinne. Detta slukar stora mängder Qi. Man blir trött utan att veta varför. Dessa omedvetna bekymmer måste komma upp till ytan för att försvinna, annars finns det risk för att man blir allvarligt sjuk. Zen meditation med mycket urladdning kan frigöra dessa problem

Inom österländsk medicin beskriver Qi ett energiflöde i och utanför kroppen. Qi flödar normalt i kroppen längs sk meridianer till de organ som behöver den. Sjukdomar kan bero på att flödet av Qi är stört. Om Qi flödet störs av en sk blockering i en kroppsdel kommer sjukdom att uppträda i denna kroppsdel och eventuellt flera. Man kan då kureras genom att låta justera sin Qi. Med massage (shiatzu), akupunktur eller övningar som finns inom Qi – andning, tai chi eller qi gong kan man lösa upp blockeringar av Qiflödet, och därmed tillfriskna.

Inom västerländsk medicin kan vi jämföra Qi med syre eller nervimpulser och meridianerna med blodådrorna eller nerverna. Jämförelsen är ganska bra, men inte helt rätt. Qi flödet är inte begränsat till kroppens anatomiska kanaler. Qi kan flöda genom fotsulorna, fingertopparna, pannan mm.

Qi flödar alltid och rör sig längs spiraler och ellipser, likt himlakropparna. Därför accelererar och retarderar Qi också. Qi vidgas, samlas, accelereras, retarderas. Qi hör inte bara till människan, utan genomsyrar hela kosmos. Därför ska vi sträva efter att låta vår Qi harmoniera med kosmos och uppnår därmed universell harmoni. Detta karaktäriserar särskilt Qi – andningen (vägen att harmoniera med Qi). Qi andningens tekniker ska alltså vara dynamiska, cirkulära, accelererande.

I vår Qi andnings träning kan vi med stigande skicklighet lära oss att kontrollera vår Qi. Detta beror på att vi med tiden blir ytterst mottagliga och känsliga för vår kropps signaler och att förmågan att styra kroppen ökar. Alla Qi andnings tekniker ska utföras så att vår Qi föregår och styr den egentliga handlingen. I Qi-andning lär vi oss också att synkronisera andningen med rörelserna och på så sätt kan vi styra vår Qi från dantian eller hara till de aktiva kroppsdelarna.

ANDNING ÄR LIV
Livet börjar och slutar med ett andetag.
De senaste 24 timmarna har du tagit 20.000 andetag!

Själen är luft. Luften vi andas ger oss själ, liv & medvetande
(Aristoteles, 600 f.Kr.)

Andningen är bron mellan kropp och själ. I ditt dagliga liv verkar det som om andningen bara är till för att underhålla kroppen. Men om du tänker lite längre kan andningen bli en helt ny grund för ditt välbefinnande. Du kan förändra ditt liv med hjälp av medveten andning! Medveten andning ger alltid omedelbara effekter på energinivån. Kort sagt du har betydligt mer fysisk energi om du andas effektivt! Och andningen bör vara det första, inte det sista, en läkare undersöker när hon/han möter trötthet, sjukdom eller andra tecken på energistörningar hos sina patienter. Din närvaro i nuet börjar med andningen. Rätt andning är nyckeln till välbefinnande, glädje, frihet, lugn, harmoni, ökad medvetenhet, byte av fokus från utsida till insida samt tillgång till din inre visdom

Du bör därför fylla livet med en så bra andning som möjligt. En brasa kan inte brinna utan syre. Med för lite syre blir det dålig förbränning och giftiga ämnen bildas. Så är det med kroppens energiförbränning också! Du behöver mycket syre och andas ut de slaggämnen som du inte behöver, till exempel koldioxid. Varje cell i din kropp behöver syre och det sker ett utbyte av olika ämnen. Om du får tillräckligt mycket syre i dig och andas ut tillräckligt mycket då rensas kroppen på olika avfallsämnen. En fjärdedel av syret i varje andetag används för att driva nervsystemet! Du kan tycka att andningen bara är till för att underhålla kroppen. Men medveten andning kan skapa en helt ny grund för ditt välbefinnande. Den ökar närvaron i nuet, skärper sinnena, håller dig à jour med ditt inre och ger näring att tänka i nya banor.

Andning är liv. Du överlever ca. 40 dagar utan mat, ca 8-10 dagar utan vätska och 4-5 minuter utan att andas. Det säger något om hur viktigt det är för dig att andas ! Idag känner många till att det är viktigt att äta rätt och att vi behöver dricka tillräckligt mycket och helst rent vatten. Men vem tänker på hur vi andas? Det sägs också att inandningen ger oss livskraft, kallad Qi i Kina och Japan, Prana i Indien och Pneuma i Grekland. Att andningen har en viktig roll har många olika kulturer tidigt känt till.

Andningen är grundläggande för själva livet, det vet alla. Men andningen spelar också en central roll i såväl Qi andningen som i meditationen. I västvärlden har vi nöjt oss med att konstatera att andningen sköts av det autonoma nervsystemet, dvs att vi andas utan att behöva tänka på det. I östern däremot har andningen fått en viktig roll inom medicinen, filosofin och i hela deras sätt att leva. De vet hur mycket andningen betyder för vår hälsa och sinnesstämning och hur vi medvetet kan styra vår andning. Egentligen är det ganska självklara saker. Vi västerlänningar kan få aha-upplevelser, som om kunskapen fanns medärvd långt bak nånstans, när vi påminns om följande exempel från vår värld:

• Vi andas ut vid en kraftansträngning (spjutkastarens vrål)
• Vi skriker av smärta (den kraftiga utandningen stärker oss)
• Vi säger: “Tag några djupa andetag” när någon ska lugnas
• Vi suckar djupt när något blir för jobbigt (luftbyte i lungorna
för att öka syretillförseln till hjärnan)
• Vi gäspar (luftbyte i lungorna för att bota syrebrist i hjärnan)

Andningen är alltså helt väsentlig för vår hälsa och välmående. “Normal” andning för en västerlänning sker genom att bröstkorgen rör sig fram och åter. Detta medför att lungorna bara rör sig delvis och de ventileras alltså inte helt varje andetag. 1/3 – 1/2 av luften i lungorna kommer aldrig att bytas ut, utan vi kommer att gå omkring med unken luft i sig.

Vårt ideal att inte släppa ut magen, utan hålla den indragen, gör att andningen aldrig blir fullständig. Följden av denna andning, som de flesta av oss helt omedvetet utför, är dåligt syreutbyte som medför ohälsa och minskad psykisk och fysisk prestations- förmåga. Eftersom en relativt liten mängd luft byts i varje andetag kommer andnings- frekvensen att vara hög. Detta påverkar nervsystemet så att vi hela tiden befinner oss på en högre stressnivå än nödvändigt.

Den riktiga andningen kallas bukandning. Det går till så att buken pressar diafragman upp och ned och diafragman drar och trycker på lungorna så att de fylls och töms. Därför ska buken inte hållas indragen utan tillåtas att röras fram och åter. Bröstet rör sig däremot inte.

Utandningen är längre än inandningen. Mellan in- och utandning och mellan ut- och inandning görs en paus. Andningen ska vara så lugn att den inte hörs och man ska inte märka att luft strömmar ut och in. Bukandning kräver en rak och korrekt hållning för att buken ska kunna röra sig korrekt. Förutom vid zazen och Qi – andning bör bukandning användas närhelst man vill behålla lugnet. Efter hand kommer vi att bukandas mer och mer för att slutligen göra det alltid.

I och med att större delen av lungorna ventileras kommer syresättningen av kroppen att förbättras och därmed kommer cellerna att bli friskare och skänka utövaren långvarig hälsa. Ökad syresättning av hjärnan gör att vi tänker klarare och att depression och slöhet dämpas.

Den lugna andningen påverkar också nervsystemet så att sinnet och därmed hela människan blir lugn. Bukandningen masserar också bukens organ, vilket medför att matsmältnings- organens rytmiska rörelse fungerar bättre, enzymer som främjar näringsupptagningen utsöndras och bukens organs syresättning ökar.

Vi kan träna bukandning genom att ge akt på bukens rörelse och medvetet styra andningen till en långsam och lugn takt. Detta görs lämpligen under Zen meditation eller under Qi andning och ensamma promenader i naturen.

DE FEM ELEMENTEN

De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.

Vår, födelse, tillväxt och utveckling är honnörsorden för träelementet. Det påverkar levermeridianen och gallblåsemeridianen. Trä ger sin energi uppåt och utåt, och det skapar tillväxt, tankar blir till handling. För mycket trä skapar överbelastning och otålighet. Tecken på obalans kan vara att man är arg, spänd, sträng och dämpad. För lite trä skapar brist på förtröstan. Enligt Baguan är trä rikedom och familj/hälsa. Träelementets färg är grön.

Eld står för dynamik, förväntan, motivation och ledarförmåga. Eldelementet handlar om sommar, ungdom, andlighet, utveckling, inspiration, nyfikenhet, intresse och vilja att lära. Eldelementet påverkar meridianerna för hjärtsäcken, hjärtat och tunntarmen samt trippelvärmaren. För mycket eld skapar aggression, otålighet och impulsivitet. För lite eld skapar brist på värme och entusiasm. Tecken på obalans kan vara att man är nervös, överkänslig, upphetsad och ängslig. Enligt Baguan är eld framgång. Eldelementets färg är röd.

Jord är en neråtgående energi och skapar mognad, uppriktighet, medkänsla, hänsyn och stabilitet. Det stabila jordelementet står för sensommar, medelålder, längtan efter familj, sympati, uppmärksam och omtänksam. Jordelementet påverkar mag- och mjältesmeridianen. För mycket jord skapar konservativitet, seriösitet till gränsen mot tråkighet. För lite jord skapar instabilitet. Tecken på obalans kan vara att man blir orolig, överbeskyddande, förvirrad, beroende och obestämd. Enligt Baguan är jord kunskap och kärlek/relation. Jordelementets färg är gul.

Metall står för inåtsträvande, sammandragande energi. Metall skapar beslutsamhet och koncentration. Detta element står för höst, övre medelåldern, rättvisa, klokhet och medkänsla. Metallelementet påverkar lung- och tjock tarmsmeridianen och tecken på obalans kan vara att man är melankolisk, ångerfull, pessimistisk, sårbar och oansvarig. För mycket metall skapar svårighet att kompromissa och att byta riktning. För lite metall skapar svaghet och obeslutsamhet. Enligt Baguan är metall stöd i livet och kreativitet/barn. Metallelementets färg är vit.

Vatten roterar stilla framåt, skapar tystnad, insikt, självkännedom, andlighet, mystik och tillit. Detta element står för vinter, livets afton, vishet, anspråkslöshet, uthållighet och ihärdighet. Vattenelementet påverkar njurmeridianen och urinblåsemeridianen. Tecken på obalans i dessa meridianer kan vara att man känner sig apatisk, osäker och rastlös. För mycket vatten skapar dålig struktur och passivitet. För lite vatten skapar ångest och dålig stresshantering. Enligt Baguan är vattnet livsväg/karriär. Vattenelementets färg är blå.

POWER QI GONG
Power Qi Gong är en mycket kraftfull Qi gong där de flesta rörelserna är statiska, det är en lätt metod att lära sig, och det är nästan som ett motionspass.Power Qigong är en serie övningar avsedda för att förbättra din fysiska och även psykiska hälsa, exakt hur detta fungerar går ej att beskriva, utan måste upplevas personligen. Övningarna integrerar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt.

Power Qi gong innebär även manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar: olika kroppsställningar och rörelser, avslappnings och meditations tekniker samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Power Qi gong är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.
Power Qi gong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Power Qi gong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi gong kallats “metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet”. Power Qigong inkluderar även de fem olika principer andning, kroppsposition, rörelse, avslappnig, och koncentration. Dessa fem principer tillsammans får Qigong att fungera som förebyggande av sjukdom, läkande, och vitaliserande.
När du uppnår balans mellan Yin och yang kommer din hälsa och ditt välbefinnande att öka dramatiskt och du upplever en livskvalitet som får dig att se på livet på ett nytt sätt. Motgångar blir utmaningar, ouppnåeliga drömmar blir möjliga, din självkänsla och ditt välbefinnande når oanade höjder. Med daglig träning lär du dig till och med att bromsa åldrandet.

more

Time

4 (Monday) 15:00 - 10 (Sunday) 13:00

Location

Varberg, Sweden

Rulla till toppen