Certifierad HSP Coach

13mar15:0015:00Certifierad HSP Coach

Event Details

CERTIFIERAD HSP COACH
(Highly Sensitive Person)
Coachning inom högkänslighet och stresshantering

En av Sveriges ledande Coach utbildare i 21 år

OBS Nu finns möjligheten att delta på utbildningen både Live på plats
eller på Distans endera på nätet hemifrån i realtid eller helt i din egen takt när du har möjlighet. dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, du kan starta när du vill.

5 dagars utbildning i Varberg den 13-17/3 2023

7 dagars utbildning i Tavira Portugal den 20-27/5 2023
Mer information https://www.facebook.com/events/803646280806503

Kostnad 5.500kr Live på plats detta inkluderar Kost & Logi
samt studiematerial samt arbetsmaterial.
Om du deltar på distans Online i Realtid eller helt i din egen takt Kostnad 4.000kr
Det går bra att dela upp kostnaden

Vi kommer att under dessa dagar genomföra ca 40 tim praktik och teori, för att du sedan i din hemmiljö ska genomföra ett 10 veckors program enskilt eller med en grupp, du får med dig färdiga 10 veckors program både för Mindfulness/Meditationer med 8 meditationer som finns på mp3 filer samt 2 olika Qi gonger med 3 mp4 filer och 2 mp3 filer

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness/Meditations Coach
Certifierad Stress Coach
Certifierad Power Qi Gong Coach
Certifierad 5 Elementens Qi Gong Coach

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: [email protected]

www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som sägs finnas hos 15 till 20 % av jordens befolkning. Det förkortas ofta som HSP, vilket står för Highly Sensitive Person, och innebär just det, att man är väldigt mottaglig för känslor. En högkänslig person uppmärksammar en ovanlig mängd detaljer och har svårt att filtrera bort i inströmningen av dessa. En “HSP:are” har alltså lättare att ta till sig intryck än gemene man, positiva eller negativa, och blir därför ofta överstimulerad som resultat.

Högsensitiva sinnen

Högkänslighet, eller högsensitivitet som det också kallas, kan vara applicerbar på alla våra olika sinnen. Emotionella som fysiska. Starka ljus, ljud eller dofter kan exempelvis uppfattas överväldigande för en högsensitiv person och det kan leda till både trötthet och koncentrationssvårigheter. Även många intryck på samma gång eller snabba förändringar kan upplevas som extra påfrestande för den som är högsensitiv och hen kan därför känna ett behov av att dra sig undan vid dessa tillfällen. Då är det viktigt att hen får göra det, eftersom att det annars kan leda till stress.

Vem ska gå en HSP-utbildning/kurs?

Blir du tårögd av en bra audition i Idol? Har du lätt för att sätta dig in i andra människors situationer eller känslor? Brukar du få höra att du är överkänslig eller att du överreagerar? Har du ett stort behov av att få vara för dig själv för att samla energi? Då är du sannolikt en högkänslig person och en kurs eller utbildning om högkänslighet kan vara av stor nytta för dig. En HSP-utbildning kan även vara intressant för personer som lever nära högkänsliga, eller för de som bara är nyfikna på egenskapen i allmänhet.

Varför ska du gå en utbildning/kurs i högkänslighet?

Att vara högkänslig kan stundvis vara överväldigande, rentav utmattande. Därför kan en kurs eller utbildning i ämnet vara av stor nytta för dig som vill lära dig att hantera vardagen som en HSP-person på bästa sätt. En högkänslighets – utbildning /kurs kan hjälpa dig att bättre förstå dig själv och varför du reagerar som du gör. Du kan få de verktyg som behövs för att hantera ditt känsloliv på optimalt sätt och därmed skapa en mer balanserad vardag. Ofta handlar det om att vara mer förlåtande mot sig själv och att ge sig själv tillräckligt med tid och utrymme för att kunna varva ner. I och med att personer som är högkänsliga i regel har lätt att bli stressade när mycket händer på samma gång eller under tidspress kan det vara värdefullt att få råd om vad man kan göra i dessa situationer.

HSP Utbildningen involverar ofta att du får hjälp med att reflektera över och förstå situationer från ditt eget liv. Det kan vara hjälpsamt att höra av andra högkänsliga personer som har liknande upplevelser. Det kan också kännas befriande att kunna sätta ord på vad man känner samt att få bekräftat att man inte är ensam om sin högkänslighet.

Utbildningen innehåll:
Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Att aktivt förbättra sin hälsa
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar.
Stärkande och avslappnande kroppsövningar
5 Elementens Qi Gong
Power Qi Gong
Guidade meditationer

Utbildningen vänder sig även till alla som vill vidare i livet och utvecklas till den dom är, alla är välkomna nybörjare som gamla samt till dig som vill lära dig hantera och bemöta din HSP samt stress av olika slag, som känner oro eller trötthet, har sömn svårigheter, är utmattad eller utbränd, har huvudvärk eller andra fysiska symptom, vill lära dig meditera, lära dig att andas rätt, bli mera medveten samt finna mer glädje och balans i livet eller helt enkelt vill höja din livskvalitet.

¨
Mindfulness

Avsikten och syftet med den här utbildningen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv och andra att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt ”gamla” livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.

Zen Meditation

Zen Meditation är grunden i Mindfulness. Ordet zen kommer från sanskrit ordet dhyana som betyder fokusering av sinnet eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen som i zen kallas zazen (za betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, ideer och tankar samt bilder och fantasier och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zenmeditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, ideer och dualism

I zen säger vi att allt är övning. Vi försöker därför fortsätta vår zenmeditation även när vi rest oss från meditationen. På så vis lär vi oss att det är möjligt att leva i närvaro och öppenhet i det vardagliga livet. Det kan vara svårt i dagens stressiga samhälle men därför är det också extra viktigt att vi aktivt övar oss i det.

Denna avslappnande meditationsart kommer ursprungligen från den Indiska Zen Buddhismen. I Zen meditation så sitter man lugnt och stilla för att lugna både kropp och sinne. Det gör att du kan öppna upp dig själv och få ny insikt om din egen natur. Iden med Zen meditation är att harmonisera din kropp, ditt sinne och din andning.
När du använder dig av Zen meditation så existerar ditt sinne endast i nuet. Du kommer inte att tänka något om framtiden eller det förgångna. Du tänker inte på vad du borde göra eller vad du skulle vilja hinna göra. Du stressar inte över jobbet eller oroar dig över kärleksproblem. Du existerar bara just nu och reagerar endast på det som händer precis just nu. Du tänker inte alls utan du bara existerar i nuet, du har inga tankar överhuvudtaget.

Denna meditation kan vara väldigt befriande och är en bra avslappning. När du fokuserar på din andning så kan du nå en djupare känsla av avslappning. När du sätter dig i en viss position och stänger ditt sinne för tankar så minskar efter ett tag din andning, dina hjärtslag minskar och du kommer att försättas i ett meditativt tillstånd. Denna meditationen är speciellt bra för stresshantering.

Varför behöver vi mindfulness (medveten närvaro?)

Trots en snabb utveckling och kraftig förbättring av den materiella välfärden under de senaste decennierna, så mår vi sämre och sämre och lidandet ökar kraftigt i stora delar av västvärlden. Orsakerna till detta förhållande är komplexa och har många orsaker. Under mina år i arbetet med människor som ha mått dåligt, så har jag sett att det största orsaken till detta lidande är ofta personens livsmönster, som innebär, att dessa sitter fast i sina tankar om hur livet bör vara samt att dessa är försjunkna i det förflutna eller oroar sig för framtiden det går i en cirkel..

Det som har hänt kan vi inte påverka, vi kan bara förhålla oss till det på olika sätt. Att acceptera det som hänt är ett funktionellt sätt att hantera tillvaron. Att vi lär oss att acceptera verkligheten som den är, oavsett om vi tycker om det som har hänt eller inte, eftersom vi inte längre kan påverka det.

När det gäller framtiden så kan vi bara påverka den genom att agera och vara medveten i nuet, detta innebär att om vi oroar oss i nuet, så blir hela vår framtid orolig. Om vi inte ser och accepterar verkligheten som den är här och nu, blir det omöjligt att påverka den.

När vi tillämpar medveten närvaro i nuet och acceptans blir vi mer observatörer och aktörer än offer för den verklighet vi möter. Genom att ha en accepterande grund inställning inom oss blir vi mer öppna och flexibla och kan lättare hitta lösningar på våra “problem”. Vårt agerande bör i så fall vara i enlighet med våra inre önskningar och vår inre sanning här och nu.

Avsikten och syftet med den här utbildningen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv och andra att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt “gamla” livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar.

Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.

Våra livsmönster gör att vi ofta har svårt att landa i oss själva och vara i nuet. Allt fler av oss ägnar större delen av vårt liv åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.

Genom att i en ökande grad försjunka i det förflutna eller oroa oss för en framtid som ännu inte inträffat, minskar våra möjligheter att ägna tiden åt det som sker här och nu.

Drivkraften är ofta att vi hoppas, önskar och tror oss finna en annan och bättre livssituation som mer stämmer överens med hur vi skulle vilja ha det. Ett sådant tankemönster medför dock att vi i allt högre grad riskerar att blunda för nuets rikedom. Nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras, nuet är det enda vi kan påverka. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livs- mönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten här och nu för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas. Kursen ger dig även en möjlighet för dig att bli mer medveten om dig själv för att bättre kunna hantera din vardag på ett konstruktivt sätt samt ge en fördjupad självkännedom.

Utbildningen handlar om att träna dig i att vara i varje ögonblick, att leva fullt ut. Kvaliteten på dina ögonblick avgör kvaliteten på ditt liv:

Livet är hela tiden NU, vi kommer att träna om och om igen att bara vara i ögonblicket. Ju mer vi är i ögonblicket ju mer vila och sinnesro kan vi finna i livet. Stress och oro kommer bl a av att vi hela tiden befinner oss i dåtid eller framtid, men vi kan ju aldrig vara någon annanstans än HÄR & NU. Det är i nuet du kan bearbeta det förflutna. Ge akt på ditt handlande, reaktioner, humör, tankar, känslor, rädslor och önskningar, det är det förflutna i dig. Om du kan titta på det utan att döma, bearbetar du den förflutna genom styrkan att vara i nuet. I en period är vi i tystnad för att integrera upplevelserna.

Mindfulness inom medicinen

När professor Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical Center, för cirka 25 år sedan började arbeta med träning i medveten närvaro var målgruppen patienter som sjukvården inte hade mer att erbjuda. Patienter med kroniska tillstånd som cancer och kronisk smärta erbjöds delta i det åtta veckor långa programmet – Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Forskning visade att en mängd symtom som smärta och sömnproblem minskade avsevärt hos patienterna. En annan mycket viktig effekt hos det stora flertalet patienter var förbättrad livskvalité. Andra forskare har senare kunnat visa på en mängd andra positiva resultat av regelbundet utövande av medveten närvaro: lägre blodtryck, förbättring av kronisk huvudvärk, generell stressreduktion, förbättring av fibromyalgi och ökad produktion av dygnshormonet melatonin. Dessutom kunde man påvisa färre symtom vid multipel skleros, kortare behandlingstid med ljusbehandling för patienter med psoriasis samt mindre besvär för patienter med irriterad tarm.

Inom den psykiatriska vården har utövandet av medveten närvaro nyligen väckt stort intresse för det första på grund av framgångar i terapin av en svårbehandlad grupp självdestruktiva unga patienter med borderlinepersonlighet.

För det andra har forskare i Storbritannien och Kanada nyligen visat att en kombination av kognitiv terapi och träning i medveten närvaro har minskat återfall i depression med hälften för dem med tre eller fler tidigare depressioner. Behandlingen kallas Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). I vårt land planeras forskning för att ta reda på om träning i medveten närvaro kan vara ett verksamt tillskott när det gäller behandling och rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom.

Det finns ingen exakt vetenskaplig definition av medveten närvaro (en översättning av den engelska termen mindfulness). I den vetenskapliga litteraturen används den ibland för att beskriva en psykologisk process, och ibland som resultatet av en psykologisk process. Inom psykoterapin kallas mindfulness ibland för en psykoterapeutisk teknik, ibland används den som ett samlingsnamn för många olika tekniker.

Medveten närvaro har sitt ursprung i buddhismen, och särskilt då zenbuddhismen. Zen är enligt den legendariske indiske munken Bodhidharma (500-talet) en lära utanför undervisning och bortom tradition som inte är grundad på ord och skrifter utan pekar direkt på det mänskliga medvetandet – Se in i din sanna natur och uppnå Buddhaskap.

Den zenbuddistiske munken, poeten och fredsaktivisten Thich Nhat Hanh, som numera lever i exil i Frankrike, har varit en viktig länk mellan öst och väst, inte minst genom boken The miracle of mindfulness – A manual on Meditation. Hans definierar mindfulness som en “vakenhet i nuet – att hålla sitt medvetande uppmärksamt på den aktuella verkligheten.”

Pionjären vad gäller att förena medveten närvaro med västerländska metoder heter Jon Kabat-Zinn, en professor i medicin vid Massachusetts universitet. Han började redan på 1980-talet intressera sig för hur man kan använda mindfulness vid stressrelaterade problem och vid kronisk smärta.

På 1990-talet utvecklade professor Marsha M Linehan Dialektisk beteendeterapi (DBT), som bygger på beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker kombinerade med zenbuddistiska strategier för att acceptera nuet. Den är särskilt utarbetad för att behandla kvinnor med diagnosen borderlinepersonlighetsstörning.

Psykologen Jeffrey E. Young, som blivit världsberömd för sin schematerapi, där man utreder och försöker bryta de mönster som man annars automatiskt agerar utifrån, har numera integrerat mindfulness i sitt terapeutiska program. De allra senaste åren har mindfulness börjat användas på en rad olika områden. J. D. Teasdale med flera har utvecklat ett program för behandling av depression. Andra har applicerat mindfulness vid problem så som generell ångest, post-traumatisk stress, drogmissbruk och ätstörningar.

Mindfulness-Konsten att vara medvetet närvarande Fladdrar tankarna iväg trots att du är mitt i ett viktigt samtal med en god vän? Känner du dig splittrad, okoncentrerad och frustrerad? Mindfulness, handlar om konsten konsten att vara medvetet närvarande. Det handlar om att inte tappa fokus.

Jon Kabat Zinn menar att mindfulness kan öka kvalitén vid i stort sett all mänsklig aktivitet. Mindfullnessträning har också en kraftigt stressreducerande effekt. I buddismen och andra filosofiska traditioner är mindfulness en självklar del sedan länge. Nu har begreppet även blivit en del av västerländsk beteendeträning och friskvård.

Qi Gong

Qigong är ett Kinesisk system som bygger på att man ska hitta det egna naturliga energi systemet i kroppen, Qi är livsenergi, Gong står för skicklighet, genom Qigong får vi skicklighet att manipulera energin i kroppen för olika ändamål. Qi gong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har metoden vidareutvecklats av indiska buddhister. Metoden beskrivs utförligt i det klassiska verket Huang Ti Nei Ching. Qi gong sägs vara en föregångare till de asiatiska stridskonsterna. Qigong är en term som beskriver en mycket komplex och mångfaldig tradition av andliga, strids, och hälsoövningar från Kina. Qigong är ett modernt uttryck som den nuvarande Kinesiska regeringen använder för att kategorisera över 1500 olika stilar av dessa övningar för att ge dem ett meningsfullt sammanhang.

Sedan började taoistiska och buddhistiska munkar utöva Qi gong och dessa lärde sig att kontrollera sin Qi med hjälp av mental kraft och därigenom utföra extraordinära handlingar som att styra en annan persons Qi dit i kroppen där den bäst behövs, klyva stora stenblock med huvud eller händer, sätta döda ting i rörelse etc.
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig odödlighet.

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Samtidigt kan ´Qigong ge oss tillgång till outnyttjade försvars och regenerationsresurser Qi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår. I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form avsedd att balansera kropp och själ

Qigong (tjigång) kan översättas till energiarbete – en mångtusenårig kinesisk självträning som vuxit till en folkrörelse över hela världen. Enligt kineserna är qigong en metod att arbeta med kroppens energifält och på så sätt skapa ett slags partnerskap mellan kropp och själ.

Som tai chi och yoga är Qigong en del av den traditionella, kinesiska läkekonsten. Qi betyder bl a energi och gong kan översättas med arbete eller prestation. Inom den kinesiska läkekonsten anser de lärde att varje människa föds med en grundläggande livsenergi, Qi, och att man genom Qigong kan aktivera denna källa till liv och på så sätt ta tillvara kroppens förmåga att läka sig själv. Enligt den kinesiska läkekonsten uppstår sjukdomar när det blir obalans i Qi. Regel-bunden och väl genomförd Qigong anses skapa balans i livsenergin och att kroppskännedomen förbättras.

Många människor har problem med sin andning – ofta utan att riktigt veta om det själva. Spänningar kan göra att andningen blir fel och ansträngd. Genom att andas avslappnat kan varje människa förbättra sin hälsa, både fysiskt och psykiskt enligt den kinesiska läkekonsten där man anser att andningen är en bro mellan det medvetna och undermetvetna. Att lära sig bukandning är en viktig del inom Qigong.

I Sverige har Qigong de senaste åren blivit all mer omskrivet, vanligt och uppskattat. Över hela landet startas kurser för intresserade i alla åldrar framför allt för äldre som på ett enkelt och skonsamt sätt kan träna koncentration, smidighet och balans.

Vad säger vetenskapen? Från en mycket stor skepsis har det bland västerländska läkare på senare år svängt mot ett stort intresse för Qigong och andra meditativa rörelseövningar. Många läkare har sagt sig vara glatt förvånade över vad patienter kan uppnå med regelbundna qigong-övningar, men fortfarande finns en utbreddtveksamhet till hur meditativa övningar och rörelser påverkar livsvenergin och därmed hälsan.

Fem Elementens Qi Gong

De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.

Vår, födelse, tillväxt och utveckling är honnörsorden för träelementet. Det påverkar levermeridianen och gallblåsemeridianen. Trä ger sin energi uppåt och utåt, och det skapar tillväxt, tankar blir till handling. För mycket trä skapar överbelastning och otålighet. Tecken på obalans kan vara att man är arg, spänd, sträng och dämpad. För lite trä skapar brist på förtröstan. Enligt Baguan är trä rikedom och familj/hälsa. Träelementets färg är grön.

Eld står för dynamik, förväntan, motivation och ledarförmåga. Eld-elementet handlar om sommar, ungdom, andlighet, utveckling, inspiration, nyfikenhet, intresse och vilja att lära. Eld-elementet påverkar meridianerna för hjärtsäcken, hjärtat och tunntarmen samt trippelvärmaren. För mycket eld skapar aggression, otålighet och impulsivitet. För lite eld skapar brist på värme och entusiasm. Tecken på obalans kan vara att man är nervös, överkänslig, upphetsad och ängslig. Enligt Baguan är eld framgång. Eld-elementets färg är röd.

Jord är en neråtgående energi och skapar mognad, uppriktighet, medkänsla, hänsyn och stabilitet. Det stabila jordelementet står för sensommar, medelålder, längtan efter familj, sympati, uppmärksam och omtänksam. Jordelementet påverkar mag- och mjältes meridianen. För mycket jord skapar konservativitet, seriositet till gränsen mot tråkighet. För lite jord skapar instabilitet. Tecken på obalans kan vara att man blir orolig, överbeskyddande, förvirrad, beroende och obestämd. Enligt Baguan är jord kunskap och kärlek/relation. Jordelementets färg är gul.

Metall står för inåtsträvande, sammandragande energi. Metall skapar beslutsamhet och koncentration. Detta element står för höst, övre medelåldern, rättvisa, klokhet och medkänsla. Metallelementet påverkar lung- och tjock tarmsmeridianen och tecken på obalans kan vara att man är melankolisk, ångerfull, pessimistisk, sårbar och oansvarig. För mycket metall skapar svårighet att kompromissa och att byta riktning. För lite metall skapar svaghet och obeslutsamhet. Enligt Baguan är metall stöd i livet och kreativitet/barn. Metallelementets färg är vit.

Vatten roterar stilla framåt, skapar tystnad, insikt, självkännedom, andlighet, mystik och tillit. Detta element står för vinter, livets afton, vishet, anspråkslöshet, uthållighet och ihärdighet. Vattenelementet påverkar njurmeridianen och urinblåsemeridianen. Tecken på obalans i dessa meridianer kan vara att man känner sig apatisk, osäker och rastlös. För mycket vatten skapar dålig struktur och passivitet. För lite vatten skapar ångest och dålig stresshantering. Enligt Baguan är vattnet livsväg/karriär. Vattenelementets färg är blå.

Power Qi Gong

Power Qi Gong är en mycket kraftfull Qi gong där de flesta rörelserna är statiska, det är en lätt metod att lära sig, och det är nästan som ett motionspass.Power Qigong är en serie övningar avsedda för att förbättra din fysiska och även psykiska hälsa, exakt hur detta fungerar går ej att beskriva, utan måste upplevas personligen. Övningarna integrerar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt.

Power Qi gong innebär även manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar: olika kroppsställningar och rörelser, avslappnings och meditations tekniker samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Power Qi gong är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.

Power Qi gong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Power Qi gong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi gong kallats “metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet”. Power Qigong inkluderar även de fem olika principer andning, kroppsposition, rörelse, avslappnig, och koncentration. Dessa fem principer tillsammans får Qigong att fungera som förebyggande av sjukdom, läkande, och vitaliserande.

När du uppnår balans mellan Yin och yang kommer din hälsa och ditt välbefinnande att öka dramatiskt och du upplever en livskvalitet som får dig att se på livet på ett nytt sätt. Motgångar blir utmaningar, ouppnåeliga drömmar blir möjliga, din självkänsla och ditt välbefinnande når oanade höjder. Med daglig träning lär du dig till och med att bromsa åldrandet.

Om utbildningen

Livscoachakademin / Kjell Haglunds kvalificerade är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen

Utbildningens upplägg
Utbildningen innefattar 5 dagars utbildning på en kursgård. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man vänder sig till olika grupper, man kan även använda utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad Live på plats
Privatpersoner 5.500 inkl moms.
Företag/organisationer 5.500:- inkl moms.

Utbildningskostnaden inkluderar Kost & logi samt allt Studie/arbetsmaterial

Utbildningskostnad på Distans helt i din egen takt
Privatpersoner 4.000 inkl moms.
Företag/organisationer 4.000:- inkl moms.

Utbildningskostnaden inkluderar allt Studie/arbetsmaterial

Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart
eller dela upp utbildningskostnaden efter överenskommelse

Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: [email protected]

Godkänd HSP utbildning

För godkänd utbildning krävs att du genomgått obligatoriska moment.

Godkänd Certifiering

Godkänd Certifierad HSP Coach av Livscoachakademin ca 40 studietimmar samt genomföra endera 40 Coaching timmar eller en 10 veckors Mindfulness/Meditations kurs med en grupp, under utbildningen så får du tillgång till hela denna 10 veckors
Kursgårdar
Västerås, Borås, Varberg

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

För mer information och anmälan
Kjell Haglund 0733-280 590,
Mail: [email protected]

Mer information:
kjellhaglund.se livscoachakademin.se
kjellhaglund.nu kjellhaglund.com

more

Time

(Monday) 15:00 - 15:00

Location

Varberg

Rulla till toppen