Bota din Själsliga Anorexi = Hitta din Självkänsla

17apr16:0016:00Bota din Själsliga Anorexi = Hitta din Självkänsla

Event Details

BOTA DIN SJÄLSLIGA ANOREXI = HITTA DIN SJÄLVKÄNSLA
BOOSTA DIN EGEN SJÄLVKÄNSLA (CERTIFIERAD SJÄLVKÄNSLA COACH)

5 dagars Kurs/Utbildning den 17-21/4 i Varberg

Du kan även efter kursen/utbildningen fortsätta med Coaching för att bli Certifierad Självkänsla Coach och hjälpa andra att stärka sin Självkänsla

Detta är ett engångserbjudande Kostnad 4.000kr Live på plats
Detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial / arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering

Du kan även delta Online i Realtid Kostnad 3.000kr eller helt i din egen takt Kostnad 2.000kr denna kostnad inkluderar även studiematerial / arbetsmaterial

Det går bra att dela upp kostnaden

Recensioner av tidigare deltagare
https://www.yrkesutbildningar.se/…/livscoac…/recensioner

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
[email protected]

Mer information
livscoachakademin.se
kjellhaglund.nu
kjellhaglund.se
kjellhaglund.com

Varför denna Kurs/Utbildning
Vår Självkänsla är mycket sämre nu än för bara 20 år sedan. Den psykiska ohälsan har tredubblats och självskadebeteenden och mängder av olika beroenden bara ökar. På grund av att vi hela tiden söker yttre bekräftelse istället för inre bekräftelse.

Efter många års arbete med låg Självkänsla vet jag vilka steg som är extra viktiga när det kommer till att skapa en bättre självkänsla. Jag har plockat ut de ämnen och praktiska övningar som jag vet ger bäst och långsiktigt resultat. Här är några av de saker som vi kommer att gå igenom under utbildningen.

Vi har en kollektiv låg Självkänsla i det här landet Sverige, men Självförtroendet är bra pga att vi söker och får yttre bekräftelse.

Vi kommer att arbeta med:
• Hur du få en djupare förståelse för dig själv,
* Hur du får bättre kontakt med dig själv.
• Hur du blir delaktig i din egen livsprocess
* Hur du kan påverka din framtid
• Hur du kan bli den du egentligen skulle kunna vara
• Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv,
* Lära dig att ta ansvar för dina tankar och handlingar
• En djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv
• Öka din självacceptans och allmänna tillit till livet
• Lära dig att lyssna och agera efter vad du vill
• Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor
• Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
• Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
• Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
• Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
• Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
• Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
• Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
• Hur du kan skapa dig din egen verklighet
• Hur du skapar det liv du vill leva och ha
• Hitta din inre naturliga balans i livet
• Hur du kan ge dig det liv du önskar

Vi har en ganska unik ohälsa i Sverige idag som vi inte ser i våra grannländer. Samhället är på väg åt fel håll, tror jag Det finns ett stort fokus på att vi ska vara perfekta och ha ett perfekt liv, eller åtminstone få det att se ut så, att man ska vara framgångsrik, stark och oberoende, undvika smärta, söka njutning. Och det skapar en enorm press på att vara bra och en jakt på ”nästa grej” som gör att vi tappar bort oss och glömmer bort de enkla men viktiga sakerna i livet,

Människor som fokuserar mer på inre mål blir lyckligare än de som fokuserar på yttre mål, visar forskning. Inre mål är de mål som går i linje med människors drivkrafter: att vi vill leva enligt våra värderingar, utvecklas och bidrar. Yttre mål är de saker vi gör för att exempelvis få mer saker eller bli mer populära.

Självkänsla
Några av de klassiska tecknen på låg självkänsla är: konsekvent oro och känslomässigt kaos, alltid framhäva det negativa, inte kan acceptera komplimanger, alltför bekymrad över vad andra tycker, inte litar på sina egna åsikter, ofta deprimerad, självförsummelse, olika självskadebeteenden, ätstörningar, oförmögen att anta utmaningar, skapar olika beroenden, kontrollbehov, behövande, arrogant, extremt självdefensiv, överdriven perfektionism, och ett konstant behov av validering och erkännande. En person som lider av låg självkänsla kan känna sig konstant värdelös, och känner sig ofta helt hjälplös att göra något för att göra sitt liv bättre.

Vår nivå av självkänsla påverkar nästan allt vi tänker, säger och gör, det påverkar hur vi ser på världen och vår plats i den. Det påverkar hur andra i världen ser och behandlar oss. Det påverkar de val vi gör, val om vad vi ska göra med våra liv. Det påverkar vår förmåga att både ge och ta emot kärlek. Och det påverkar vår förmåga att vidta åtgärder för att förändra saker som måste ändras. ”

Som ni kan se, bidrar självacceptans till utvecklingen av en sund självkänsla och kan avsevärt påverka hur vi lever våra liv. När vi har sund självkänsla är vi medvetna om vår potential, vet många aspekter som gör oss unika och vi värdesätter och respekterar oss. Ännu viktigare är dock vet vi att våra brister och/eller brister inte i sig dåligt, att de inte anger vårt värde och egenvärde. Med en sund självkänsla är vi medvetna om att det är mänskligt att ha begränsningar och göra misstag.

Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar.

En människa med en stark självkänsla ser osäkerheten som en fruktbar utgångspunkt för att söka nya kunskaper. För att våga vara osäker måste du ha en trygghet baserad på en stark självkänsla. En människa med stark självkänsla ser också osäkerheten som en utvecklingsmöjlighet.

Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. En god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. En god självkänsla utvecklas genom positiva upplevelser i givna situationer. Under hela din livstillvaro är det därför viktigt att skaffa sig många positiva erfarenheter. Mål som man uppnår, situationer som man lyckas i, samt umgänge med andra i en trygg miljö är faktorer som bidrar till att utveckla självkänslan. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan.

Det betyder mycket att du accepteras för den du är och att du accepteras om du gör fel. Att andra tror på dig påverkar i hög grad din egen tro på dig själv. I alla sammanhang är det därför inte bara resultatet i sig som avgör effekterna på självkänslan utan lika mycket hur du själv och andra värderar din insats. En god självkänsla skapar en inre säkerhet och trygghet.

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar. Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har, men detta är ingen riktig självkänsla

Istället för att utvecklas till den människa vi verkligen är under skalet. Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

En av de viktigaste förutsättningarna för att du överhuvudtaget skall kunna utvecklas och åstadkomma några förändringar i livet är att du har en god självkänsla, det vill säga en klar uppfattning om dina möjligheter. De flesta av oss har emellertid många olika mentala blockeringar och spärrar som hindrar oss och leder till att vi bara blir skuggor av våra «möjliga jag ».

Om utbildningen
Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i Självkänsla Coaching. Vår Coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod för att stärka individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv och se alla möjligheter i detta. I utbildningen varvas teori, experimentella övningar och praktisk Coaching för maximal utveckling av dina färdigheter. Den leder även till personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet.

En professionell Självkänsla Coach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Självkänsla Coachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

Självkänsla Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor mår bättre och uppnår den förändring i sitt liv som de vill uppnå. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential.

Samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter. Självkänsla Coaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå det liv som önskas. Självkänsla Coaching ökar möjligheten för klienten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett möjliggörande tänkande.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat och som ser till hela människan och till hela människans livssituation.

Livscoach Akademin/Kjell Haglund garanterar en Självkänsla Coach utbildning som kombinerar färdigheter på allra högsta nivå, tillsammans med det kognitiva förhållningssättet. Han vet vad som krävs för att du ska kunna arbeta professionellt och framgångsrikt som coach. Då han har 20 års erfarenhet av att skapa och driva utbildningar och kurser inom personlig utveckling, friskvård, hälsa, coaching och rehabilitering.

Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Självkänsla Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, reflektion och eget arbete.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen till Självkänsla Coach är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta med ett Coachande förhållningssätt och pedagogiskt. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på fyra olika block

Block 1.
Vem är du?
Hur lever du?
Varför har du blivit den du är?
Varför lever du det liv du lever?
Förbättra Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Identifiera dina begränsande övertygelser
Hur är ditt förhållande till dig själv
Hur du få en djupare förståelse för dig själv,
Hur du får bättre kontakt med dig själv.
Gör upp med dina hjärnspöken.
Inställning och Beteenden.
Vilken är din sanning
Vilken är din verklighet
Att växa som människa
Skapa medvetenhet
Livsföreställningar
Jagföreställningar
Ditt liv hittills
Coaching praktik

Block 2.
Nulägesbeskrivning
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil/Livsmatris
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Kartläggning av nuvarande livssituation
Värderingar/Livskompass
Kartläggning av tid & pengar
Ditt yttre livshjul
Ditt inre livshjul
Hur är din Livsbalans
Samtalsmetodik
Coaching praktik

Block 3.
Hitta dina inre drivkrafter
Vilket är ditt önskeläge
Vilka är dina behov
Hur kan du leva som du vill
Upptäcka vad du verkligen vill
Utforma handlingar
Fastställa hur du vill leva
Fastställa vem du vill vara
Fastställa vad du vill göra
Byta din sanning/verklighet
Hitta vad som är Meningsfullt för dig
Hitta Passionen inom dig
Hitta dina Livs syften
Coachingens grunder i teori och praktik.
Lära sig många olika frågeställningar

Block 4.
Ta kontrollen över hela ditt liv
Ta makten över ditt liv, skriv ett nytt livsmanus
Hur du blir delaktig i din egen livsprocess
Hur du kan påverka din framtid
Hur du kan bli den du egentligen skulle kunna vara
Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv,
Lära dig att ta ansvar för dina tankar och handlingar
Öka din självacceptans och allmänna tillit till livet
Lära dig att lyssna och agera efter vad du vill
Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
Hur du kan skapa dig din egen verklighet
Hur du skapar det liv du vill leva och ha

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du
själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt
liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara
du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du
vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre
kommer du att bli mer tolerant och få större
förståelse för andras behov och önskemål

Detta är ett engångserbjudande Kostnad 4.000kr Live på plats
Detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial / arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering

Du kan även delta Online i Realtid Kostnad 3.000kr eller helt i din egen takt Kostnad 2.000kr denna kostnad inkluderar även studiematerial / arbetsmaterial

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Självkänsla Coach
Genomfört de moment som utbildningen innehåller.

Godkänd Certifierad Självkänsla Coach
Se ovan + 40 timmar dokumenterad Coaching

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare m.mFör mer

information och anmälan
Själens Krigare
0733 280 590

more

Time

(Monday) 16:00 - 16:00

Location

Varberg

Rulla till toppen