BLOGG

Vägledning

Hur är din Självkänsla

HUR ÄR DIN SJÄLVKÄNSLA? Utdrag ur boken Hitta din JAG styrka (Självkänsla) Av Kjell Haglund Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla? Självförtroende handlar om

Vägledning

Villkorslös Kärlek

Vad är villkorslös Kärlek? Så länge Du sätter upp regler och villkor för hur Jag ska vara för att Du ska känna dig älskad, så

Jaget

Vem är jag?

Under en del av mitt liv snurrade allt på fortare och fortare jag var engagerad i alldeles för mycket både genom att jag var egen

Vägledning

Hitta ditt livssyfte

Varför behöver du veta ditt livs mening till att börja med? Jag känner massor av människor som har en vacker relation, gott om pengar och bra hälsa, men är missnöjda. En del av orsaken är förstås att vissa människor är naturligtvis alltid missnöjda med vad de har, men väldigt ofta är orsaken att de inte bedriver sitt syfte i livet. Det finns ingen gnista, ingen verklig passion. Jag levde mitt liv på detta sätt under en lång tid.

Utveckling

Vem är du?

Under de två, tre senaste hundra åren har människan ivrigt utforskat naturens fenomen. När är det dags att vi börjar med att utforska oss själva med samma iver? Nu snart när vetenskapen har kartlagt och katalogiserat hela universum kanske den kan avvara litet tid för att tränga längre in i mysteriet
med människans eget djupare inre.

Vägledning

Vilka är dina livspassioner?

Vem är du? Varför lever du?
Vad ska jag göra med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv?

Detta är kraftfulla frågor de flesta av oss frågar oss själva någon gång i livet. Vad är det som jag skulle göra med mitt liv? Vilka är mina passioner? Jag vill hjälpa dig att upptäcka hur du hittar dina passioner samt meningsfullhet.

Vägledning

Hitta din inre livskompass

Vi har alla utrustats med en inre kompass för att navigera i komplexiteten i vår fysiska verklighet. Det är den överlägset mest sofistikerade och värdefulla verktyg du kunde ha möjligen bett om. Från att göra svåra beslut om ett moraliskt dilemma att veta hur man behandlar andra, din inre kompass pekar mot de mest energieffektiva och effektiva insatser och tillvägagångssätt. Lita på din inre kompass den kommer oundvikligen att leda dig mot att vara det bästa du kan vara. Så vad och var är denna inre kompass?

Utveckling

Vill du växa till den du är?

Utveckling är något som växer inifrån. Var jag befinner mig om en månad, ett år eller om tio år beror på mig själv och att jag är 100 % ansvarig för mina val och handlingar, tankar och upplevelser. Det är också viktigt att komma ihåg att jag aldrig kan ändra en annan människa, men däremot kan jag ändra mig själv.

Vägledning

Hitta kärlek & självkänsla

Vad lever vi för? Vad är för oss det viktigaste i livet? Om någon frågar oss om vi kan nämna allt med ett ord? Det kan framstås som svårt, men jag tror att det finns ett ord så allomfattande att de uttrycker allt på en gång. Ett ord där alla känner igen sitt sökande, sin längtan. Ordet är kärlek. Jag tror att kärleken är den grundläggande betydelsen för vår hälsa och överlevnad. Vi drivs framåt av kärleken. Men vad kärlek är, går det inte att ge en kort svar på. De vi kan enas om är att alla vet att kärleken finns, att alla bär en del utav den i sig, att alla på något sett känt den och att kärleken aldrig upphör.

Rulla till toppen