God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra.

BOOSTA DIN SJÄLVKÄNSLA
Helgkurs den 10-12/5 2019
EN KURS FÖR UNG & GAMMAL

Pris: 2.500kr Detta Inkluderar allting
Det går bra att dela upp betalningen

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]

Mer info på:
www.kjellhaglund.com www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Vet du inte riktigt vem du är eller vart du är på väg? Känns det ibland som om du går åt fel håll eller ständigt trampar snett? Stanna upp och se dig omkring – du behöver inte vara vilse. Under den här kursen får du verktygen som hjälper dig att hitta rätt igen och själv skapa det liv du innerst inne längtar efter.

Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva. När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi. En utdragen livssituation med meningslöshet kan leda till sjukdom och depression. Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. ”För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”.

Många är vi även som bär en känsla av att inte leva det liv vi egentligen vill leva. Att vi drömt och fantiserat om ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter oss. Vi söker något mer, något meningsfullt, något vi gillade, något vi glömde, något annat. Någon annan?! Vi känner oss borttappade och bortglömda i vår egen självvalda tillvaro.

Har VI egentligen någon aning om vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv. Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva? Varför lever jag? Är det bara för att skaffa mig en familj och konsumera mig till ett liv eller är det någonting annat jag verkligen vill, då är de stora frågorna: ”Vem vill jag vara, ”Vart är jag på väg i livet”, ”Vilket är mitt syfte med att leva” om du inte vet så är det dags att ta reda på det nu.

Nu är det är dags att kliva ur garderoben, omfamna ljuset samt gå vidare. En intensiv kurs för att du ska finna dina inre kvalitéer och leva dom. Kursen handlar om ditt liv, dina drömmar, sorger, rädslor och glädjeämnen. Du får lära dig vad du behöver släppa taget om och vad det är som håller dig tillbaka från att leva det liv du är ämnad för. Du utmanas att ta en djup titt på sådant som hindrar dig från att leva din inre sanning och ett liv i ljuset fyllt med kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom samt inre harmoni och frid. Kursen visar vägen till det tidlösa inom dig, det som du föddes till och med. Det som är din inre glädje och outsläckliga livsenergi.

Du kan nu välja ett helt nytt sätt att leva – som gör dig levande och vital. Det handlar om att du utgår från dig själv, det du vill och det som gör dig glad och som känns meningsfullt för dig. Glädjen och meningsfullheten är starka drivkrafter som föder kraft och handling. Går det lätt så är det rätt! Känns det rätt så är det rätt. Grunden i ditt liv är den du är, din medfödda och sanna natur och fallenhet. Lär dig använda det för att skapa dig det bästa liv som du vill ha. Det blir ett helt annat liv. Du kommer att lära dig hur du kan komma runt det som hindrar dig från att göra och må som du egentligen vill. Att hitta din vision, leva i nuet och skapa den framtid du vill ha. Jag välkomnar alla som vill utveckla och fördjupa relationen till sig själva.

Vi kommer att arbeta med:

* Bota din Själsliga Anorexi
* Hitta & förbättra din Självkänsla
* Hitta dina värderingar och hur du kan Leva dom
* Hitta din inre livskompass som vägleder dig genom livet
* Ta kontrollen över hela ditt liv
* Ta makten över ditt liv, skriv ett nytt livsmanus
* Hitta vad som är Meningsfullt för dig + Passionen inom dig
* Hitta dina Livs syften, hur du vill leva & vara
• Hur du få en djupare förståelse för dig själv,
* Hur du får bättre kontakt med dig själv.
• Hur du blir delaktig i din egen livsprocess
* Hur du kan påverka din framtid
• Hur du kan bli den du egentligen skulle kunna vara
• Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv,
* Lära dig att ta ansvar för dina tankar och handlingar
• En djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv
• Öka din självacceptans och allmänna tillit till livet
• Lära dig att lyssna och agera efter vad du vill
• Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor
• Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
• Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
• Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
• Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
• Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
• Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
• Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
• Hur du kan skapa dig din egen verklighet
• Hur du skapar det liv du vill leva och ha
• Hitta din inre naturliga balans i livet
• Hur du kan ge dig det liv du önskar
• Livsglädjen – att välja Livet
• Kliv ur kampen och plikten.

Jag vet vad jag talar om när det gäller att kämpa. Större delen av livet har jag levt i kampfasen för att jag trodde att det var det rätta. Inte heller var jag sann mot mig själv. Men nu har jag lämnat kampen och börjat leva – och det känns oerhört bra. Denna helgkurs föddes fram när jag själv lade om kursen helt i livet. Mindre prestation och mer närvaro och meningsfullhet.

Samtiden är väldigt omvälvande, med en ökad medvetenhet om människan och utveckling av vår inre kraft och förmåga. Inget är längre givet, men eftersom allt fler vandrar denna väg kan vi stödja varandra. Därför är denna helgkurs tänkt som inspiration, stöd och uppmuntran på ditt livs resa.

För att kunna ta in något nytt i ditt liv behöver du förstå det med hela dig. Se det som något som du startar nu och utvecklar allt eftersom, som ett livsverk. Det finns som bekant ingen början och inget slut när det gäller utvecklingen av den personliga inre styrkan eller själskraften. Börja där du står och ta till dig det du behöver!

SJÄLVKÄNSLA

Några av de klassiska tecknen på låg självkänsla är: konsekvent oro och känslomässigt kaos, alltid framhäva det negativa, inte kan acceptera komplimanger, alltför bekymrad över vad andra tycker, inte litar på sina egna åsikter, ofta deprimerad, självförsummelse, ätstörningar, oförmögen att anta utmaningar, kontrollbehov, behövande, arrogant, extremt självdefensiv, överdriven perfektionism, och en konstant behov av validering och erkännande. En person som lider av låg självkänsla kan känna sig konstant värdelös, och känner sig ofta helt hjälplös att göra något för att göra sitt liv bättre. låg självkänsla kan vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd i någons liv, och ska alltid tas på allvar och inte ignoreras.

Låg självkänsla sätter oss även i riskzonen för ätstörningar, till tonårsgraviditeter, depression, självmord, kriminella eller våldsamma beteende, mobbning, trakasserier, drog-och alkoholmissbruk, dålig arbetsprestation, skilsmässa och katastrofala förhållanden bara nämna några. Den goda nyheten är dock att precis som självkänsla utvecklas under barndomen, som vuxen, kan du lära dig att motverka självförgörande beteenden.

Vår nivå av självkänsla påverkar nästan allt vi tänker, säger och gör, det påverkar hur vi ser på världen och vår plats i den. Det påverkar hur andra i världen ser och behandlar oss. Det påverkar de val vi gör, val om vad vi ska göra med våra liv. Det påverkar vår förmåga att både ge och ta emot kärlek. Och det påverkar vår förmåga att vidta åtgärder för att förändra saker som måste ändras. ”

Som ni kan se, bidrar självacceptans till utvecklingen av en sund självkänsla och kan avsevärt påverka hur vi lever våra liv. När vi har sund självkänsla är vi medvetna om vår potential, vet många aspekter som gör oss unika och vi värdesätter och respekterar oss. Ännu viktigare är dock vet vi att våra brister och/eller brister inte i sig dåligt, att de inte anger vårt värde och egenvärde. Med en sund självkänsla är vi medvetna om att det är mänskligt att ha begränsningar och gör misstag.

Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar.
Alla vill känna att vi är någon, att vi är omtyckta och accepterade som vi är. Med alla våra tillgångar och brister, oberoende av alla prestationer, har vi rätt att känna uppskattning för den vi är.

En människa med en stark självkänsla ser osäkerheten som en fruktbar utgångspunkt för att söka nya kunskaper. För att våga vara osäker måste du ha en trygghet baserad på en stark självkänsla. En människa med stark självkänsla ser också osäkerheten som en utvecklingsmöjlighet.

Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. Ett god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. En god självkänsla utvecklas genom positiva upplevelser i givna situationer. Under hela din livstillvaro är det därför viktigt att skaffa sig många positiva erfarenheter. Mål som man uppnår, situationer som man lyckas i, samt umgänge med andra i en trygg miljö är faktorer som bidrar till att utveckla självkänslan. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan.

Det betyder mycket att du accepteras för den du är och att du accepteras om du gör fel. Att andra tror på dig påverkar i hög grad din egen tro på dig själv. I alla sammanhang är det därför inte bara resultatet i sig som avgör effekterna på självkänslan utan lika mycket hur du själv och andra värderar din insats. En god självkänsla skapar en inre säkerhet och trygghet.

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar. Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har, men detta är ingen riktig självkänsla

Istället för att utvecklas till den människa vi verkligen är under skalet. Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

En av de viktigaste förutsättningarna för att du överhuvudtaget skall kunna utvecklas och åstadkomma några förändringar i livet är att du har en god självkänsla, det vill säga en klar uppfattning om dina möjligheter. De flesta av oss har emellertid många olika mentala blockeringar och spärrar som hindrar oss och leder till att vi bara blir skuggor av våra «möjliga jag ».

Sverige är ett fantastiskt land att bo och arbeta i. Vi jobbar Endast 8 procent av vår livstid, Vi har världens bästa fysiska Arbetsmiljö, världens bästa sociala skyddsnät. Vi motionerar Mest. Äter bäst och lever längst. Dessutom är vi enligt statistik Ett av världens fem lyckligaste länder. Så hur kommer det sig Då att vi har så låg Självkänsla?

Vi har en ganska unik ohälsa i Sverige idag som vi inte ser i våra grannländer. Samhället är på väg åt fel håll, tror jag Det finns ett stort fokus på att vi ska vara perfekta och ha ett perfekt liv, eller åtminstone få det att se ut så, att man ska vara framgångsrik, stark och oberoende, undvika smärta, söka njutning. Och det skapar en enorm press på att vara bra och en jakt på ”nästa grej” som gör att vi tappar bort oss och glömmer bort de enkla men viktiga sakerna i livet,

Människor som fokuserar mer på inre mål blir lyckligare än de som fokuserar på yttre mål, visar forskning. Inre mål är de mål som går i linje med människors drivkrafter: att vi vill leva enligt våra värderingar, utvecklas och bidra. Yttre mål är de saker vi gör för att exempelvis få mer saker eller bli mer populära.

Kursens upplägg
Utbildningen är upplagd som en helgutbildning. Utbildningen har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach.

Kursens innehåll:
Bygger på fyra olika block

Block 1.
* Bota din Själsliga Anorexi
* Hitta & förbättra din Självkänsla

För att kunna förändra din livssituation måste du komma till en insikt om vem du är. Du måste komma till en insikt att du är en produkt och ett koncept inte skapad av dig själv dina värden, tankar och känslor utan av andra såsom familjen, vänner, skola, miljö, TV, reklam, tidningar, kulturen du lever i, alla måsten, bör, ska samt krav, förväntningar, trosuppfattningar, anpassningsförmåga.

Vi måste börja reflektera och komma till en insikt om hur vi kan återta kontrollen över våra liv och kliva ur centrifugen så att vi kan bromsa i tid och inte bara låta våra liv rinna ut i sanden, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att DU tänker på hur du verkligen vill leva ditt liv. För att uppnå detta måste du komma till insikt över dina själsliga, mentala och andliga förmågor. För att finna svaret måste vi söka inom oss. Vi kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Vi måste uppfylla denna längtan inom oss.

Självkänslan säger åt oss att ta makten över våra liv. Bryta oss loss från andras förväntningar, visioner och värderingar. Att inte låta någon annan få bestämma över oss. Vi styr våra egna liv och vill inte ha det på något annat sätt.

Med en aktiv hjärna ansvarar vi för våra egna visioner och mål. Vi utvärderar idéer och handlingsalternativ. Dessutom är vi medveten om, och tar ansvar för, konsekvenserna av vårt handlande och våra val utifrån vad som är bäst för vårt välbefinnande. Genom att ta ansvar för våra egna liv och vara medvetna om våra val och handlingar tar vi ett stort steg närmare hälsosam självkänsla.

Block 2.
* Hitta dina värderingar och hur du kan Leva dom
* Hitta din inre livskompass som vägleder dig genom livet

Att ha en inre Livskompass innebär att du genom egna tankar, känslor, erfarenheter och i dialog med andra, har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa.
Din personliga Livs kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna, och anger en önskad riktning.

Värderingar står för allt som är grundläggande värdefullt för oss. Det är våra grundläggande principer och generella övertygelser, och de påverkar våra handlingar, val och vårt beteende.
Vi kan dela in värderingarnas funktion i fyra delar:
1. Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
2. Plan för konfliktlösning och beslut – vad ska vi väja
och hur ska vi lösa konflikter?
3. Motivation – värderingar är drivkraften bakom vårt
beteende.
4. Grundpelare för självkänsla – värderingar hjälper till
att upprätthålla och öka vår självkänsla.

Block 3.
* Ta kontrollen över hela ditt liv
* Ta makten över ditt liv, skriv ett nytt livsmanus

Att lära sig att ta kontroll innebär att titta på hela oss – på våra idéer och föreställningar om oss själva och andra, liksom den värld vi lever i och hur vi interagerar med den. Det anstår oss att undersöka vad vi säger till oss själva om vilka vi är och vad vi kan eller inte kan göra. Ingen av oss blir vuxen utan att samla på oss något bagage på vägen. Att ta kontroll över våra liv innebär en vilja att titta på och göra oss av denna dödvikt.

Hela Livet är ett gör-det-själv-projekt, en spännande resa som kan bli ännu mer intressant och rafflande när du bestämmer dig för att vara chaufför på färden. Det innebär att du känner ansvar för det som händer i ditt liv. Att ta ansvar för sitt eget liv och bestämma sig för att vara den som styr får naturligtvis konsekvenser. Du kan till exempel inte längre skylla på andra när det inte blir som du tänkt och vill. Du blir tvungen att inse att du själv har en del av ansvaret i det som hänt. Men att ta ansvar innebär också stora möjligheter till utveckling och verklig livskvalitet.

Återta Makten över ditt liv och låt inte pengar, tid, saker och andra personer styra ditt liv. Du måste återta Makten över ditt liv igen och komma till en insikt vem du egentligen är eller vill vara och vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen det här som är livet, där allt snurrar på utan att jag tänker på vad du verkligen vill göra, uppnå samt vara i ditt liv.

Block 4.
* Hitta vad som är Meningsfullt för dig + Passionen inom dig
* Hitta dina Livs syften, hur du vill leva & vara

Meningsfullhet kan stå för olika saker. Vi relaterar till det vi har i vår ”erfarenhetsbank”. Vi värderar det vi ser som viktigt och uppfattar är meningsfullt. I den samhälleliga kontexten finns det flera kollektiva sätt att uppfatta vad meningsfullhet är men låt oss gå till oss själva. Det är där vi kan påverka vår egen känsla av meningsfullhet.

Vad som sedan känns meningsfullt kommer från våra tankar och det vi erfar. Det är högst individuellt. Meningsfullhet skapas och kommer inifrån oss själva. Det är bara vi själva som kan påverka den. Inifrån och ut. Meningsfullheten känns igen i våra känslor och upplevelser. Det är vi själva som kan tillföra mening med det vi gör. Vi kan inte lägga på någon annan att ge oss vår meningsfullhet. Det är dömt att misslyckas.

Vad är passion? Passion är starka kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi och entusiasm du behöver för att lyckas på alla områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet ”entheos” som betyder ”att fyllas med Gud”.

När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, kärlek och spänning om allt i livet.

När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation i att vara motiverad kräver mer av en extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär till det. Ordet inspirerade betyder ”i anden.”

Varför ska man ha ett syfte? Varför ska du ha ett syfte? Tror du att människor som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Moder Theresa, Winston Churchhill, Helen Keller och Oprah Winfrey, har/hade syften? Naturligtvis! Stora, visionära ändamål som andra människor hånade, vid tidigare tillfällen i deras liv. Och det var deras syften som ledde dem till deras nivå av storhet som ingen trodde var möjlig.

Att ha ett syfte ger dig en helt ny vägledning till ditt liv. Det är som ditt hemliga passerkort som låser upp fördelar som självförverkligande, lycka och framgång – saker som folk tillbringar hela sitt liv att försöka söka. Det viktiga är att förstå dessa fördelar det är faktiskt konsekvenserna av att upptäcka sitt syfte – när du hittat och lever ditt syfte helt och riktigt, då kommer allt i ditt liv att falla på plats. Så enkelt är det.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du
själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt
liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara
du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du
vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre
kommer du att bli mer tolerant och få större
förståelse för andras behov och önskemål
Omfattning och tider

Helgkurs
Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hålla

Kurskostnad
Privatpersoner 2.500 kr inkl moms.
Företag/organisationer 2.500kr inkl moms.
Kursavgiften inkluderar Kost & logi

Kursgårdar
Borås, Varberg, Västerås

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733 280 590
Mail: [email protected]
www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.se

Scroll to Top
X