Boosta din Självkänsla

Välkommen

VAD ÄR SJÄLVKÄNSLA

Utdrag ur boken Hitta din JAG styrka (Självkänsla)

Av Kjell Haglund

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självförtroende handlar om att tro på sin egen förmåga att prestera. Självkänsla handlar om hur det känns att vara just du. Det vill säga att självförtroende är att göra medan självkänsla är att vara. När vi har en god självkänsla känner vi att vi är härliga och duger precis så som vi är. Problem uppstår när vi blandar ihop självförtroende med självkänsla och tror att vi är det vi gör. Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar. Hon uppfattar sig själv som en unik person som har ett värde bara genom att finnas till.  Hon har inget behov av att gå in i symbiotiska relationer eller att använda projektioner på ett överdrivet sätt. https://www.youtube.com/watch?v=1KJNEkzt3DM God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra. It gives you the courage to try new things and the power to believe in yourself. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. It lets you respect yourself, even when you make mistakes, and when you respect yourself, other peope usually respect you too. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv så respekterar andra dig också. It also helps you to make good choices about your mind and body. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. If you think you are important, you’ll be more likely to make good choices. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägna att göra bra val. If you have good self esteem you know that you’re smart enough to make your own decisions. Om du har bra självkänsla vet du att du är smart nog att fatta egna beslut. You value your safety, your feelings, your health – your whole self! Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa, ja hela dig själv! Good self esteem helps you know that every part of you is worth caring for and protecting. God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda. När din självkänsla är hög så visar sig livet på ett positivt sätt, du känner dig säker, du njuter av livet, ser svårigheter som utmaningar, du kan vara påstridig och säga vad du vill och känner och du låter indra andra människor behandla dig illa och dra nytta av dig. You are able to stand up for yourself, believe in yourself and believe that you are worth just as much as anyone else. Du kan stå upp för dig själv, tro på dig själv och tro att du är värd lika mycket som någon annan. Of course it’s OK to have ups and downs in your feelings, but having low self-esteem isn’t OK. Naturligtvis är det OK att ha upp-och nedgångar i dina känslor, men med låg självkänsla är det inte OK. Feeling like you’re not important can make you sad and can keep you from trying new things. https://www.youtube.com/watch?v=ckY5khmAoqs Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. En god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan. En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar mer om att veta att man är duktig på att prestera, att man klarar av att göra saker. I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar. Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har, Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.