Vad är livscoaching?

Coaching bygger på en strukturerad utforskande samtalsmetod utifrån just din vision, dvs tillsammans söker vi de svar du har inom dig kring vad det är som du egentligen vill och längtar efter i livet.

I ett personligt samtal pratar vi om hur du kan få tillbaka balans, glädje och meningsfullhet i livet. Tillsammans arbetar vi fram vad du verkligen vill och utvecklar en strategi för att komma dit.

Varför livscoaching?

Det finns tillfällen i våra liv då vi befinner oss inför svåra situationer som du kan uppleva vara överväldigande för att möta själv.

En Livscoach är då en bra hjälp. Som certifierad Livscoach hjälper jag dig att analysera situationen och möta dig där du befinner dig just nu och sedan går Du/vi mot framtiden tillsammans och finner nya vägar och möjligheter för dig.

Hur går det till?

Om vi väljer att jobba tillsammans hjälper jag dig att få en konkret och klar bild över din nuvarande situation och du beskriver det önskade läget för mig dvs. hur du vill att det ska vara och vilket resultat du önskar.

Vi diskuterar vem du vill vara, dina framtidsdrömmar och visioner. Därefter bestämmer vi hur vi ska göra för att få de resultat du vill ha, gör en handlingsplan, bestämmer delmål och mål.

Tjänster & Priser

Har du råd, att investera i dig själv? 

För att du inte skall känna för stor press eller obligation så får du ett första förutsättningslöst samtalet helt gratis. Syftet  är att vi ska få en möjlighet att se om vi passar i ett samarbete.

Tänk om du genom att investera i dig själv kan skapa ett helt nytt liv?